Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns atezolizumab, vemurafenib, en cobimetinib voor niet-resectabel gevorderd BRAF-V600 mutatiepositief melanoom


Er is behoefte aan nieuwe behandelingen voor niet-resectabel gevorderd of metastatisch BRAF-V600 gemuteerd melanoom. De multinationale fase 3-studie IMspire150 evalueerde toevoeging van de immuuncheckpointremmer atezolizumab aan eerstelijns gerichte behandeling met de BRAF- en MEK-remmers vemurafenib en cobimetinib. Prof. Ralf Gutzmer (Medizinische Hochschule Hannover) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

IMspire150 werd uitgevoerd in 112 centra in twintig landen. De studie includeerde 514 patiënten met niet-resectabel stadium IIIc of IV BRAF-V600 gemuteerd melanoom die na één vier-weekse cyclus van vemurafenib en cobimetinib dubbelblind werden gerandomiseerd naar vier-weekse cycli van atezolizumab-vemurafenib-cobimetinib (atezolizumabgroep; n=256) of placebo-vemurafenib-cobimetinib (controlegroep; n=258). Het primaire eindpunt van de studie was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 18,9 maanden (IQR 10,4-23,8). De mediane PFS was 15,1 maanden in de atezolizumabgroep versus 10,6 maanden in de controlegroep (HR 0,78; p=0,025). Veel-gerapporteerde treatment-related adverse events waren toename van creatininefosfokinase (51,3% in de atezolizumabgroep versus 44,8% in de controlegroep), diarree (42,2% versus 46,6%), rash (40,9% versus 40,9%), arthralgie (39,1% versus 28,1%), pyrexie (38,7% versus 26,0%), toename van alanine-aminotransferase (33,9% versus 22,8%), en toename van lipase (32,7% versus 27,4%). Discontinuering van de behandeling wegens TRAEs kwam voor in 13% versus 16%).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van atezolizumab aan eerstelijns gerichte therapie veilig en tolerabel was en geassocieerd was met significante verlenging van de PFS in patiënten met BRAF-V600 gemuteerd gevorderd melanoom.

1.Gutzmer R, Stroyakovskiy D, Gogas H et al. Atezolizumab, vemurafenib, and cobimetinib as first-line treatment for inresectable advanced BRAFV600 mutation-positive melanoma (IMspire150): primary analysis of the randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2020;385:1835-1844

Summary: The multinational phase 3 study IMspire150 evaluated addition of atezolizumab to first-line vemurafenib plus cobimetinib for unresectable advanced melanoma with BRAF V600 mutation. Addition of atezolizumab was associated with significant prolongation of PFS (median, 15.1 versus 10.6 months; HR 0.78; p=0,025). Treatment was safe and tolerable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren