Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns chemotherapie met of zonder zolbetuximab voor gevorderd CLDN18.2-positief maag- en slokdarm-adenocarcinoom


Prof. Salah-Eddin Al-BatranHet claudine-18 isoform 2 (CLDN18.2) eiwit komt onder normale omstandigheden allen tot expressie in gedifferentieerde epitheelcellen van de mucosa van de maag. Na maligne transformatie komt het eiwit ook tot expressie in de tumoren van maag, maag-slokdarmovergang, en slokdarm. Zolbetuximab is een monoklonaal antilichaam gericht op CLDN18.2-positieve cellen. De multinationale gerandomiseerde fase 2-studie FAST evalueerde toevoeging van zolbetuximab aan eerstelijns EOX-chemotherapie (epirubicine-oxaliplatine-capecitabine) voor gevorderd adenocarcinoom van maag, maag-slokdarmovergang, en slokdarm. Prof. Salah-Eddin Al-Batran (Institut für Klinische Krebsforschung, Frankfurt am Main) en collega’s publiceren de studie in Annals of Oncology.1

De studie includeerde patiënten in drie armen. Patiënten in arm 1 (n=84) kregen alleen EOX; patiënten in arm 2 (n=77) kregen EOX plus zolbetuximab loading dose 800 mg/m2 gevolgd door 600 mg/m2 iedere drie weken, en patiënten in arm 3 (n=85) kregen EOX plus zolbetuximab 1000 mg/m2 iedere drie weken. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving; overall survival was een secundair eindpunt. In arm 2 versus arm 1 waren de PFS (HR 0,44; p<0,0005) en OS (HR 0,55; p<0,0005) significant beter. Ook in arm 3 versus arm 1 was de PFS significant beter (HR 0,58; p=0,0114); de OS was niet significant beter in arm 3 dan in arm 1. De meeste met zolbetuximab plus EOX samenhangende adverse events waren graad 1 of 2.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van zolbetuximab aan eerstelijns EOX-chemotherapie resulteerde in verlenging van PFS en OS in patiënten met gevorderd CLDN18.2-positief adenocarcinoom van maag, maag-slokdarmovergang, of slokdarm.

  • 1.Sahin U, Türeci Ő, Manikhas G et al. FAST: a randomized phase II study of zolbetuximab (IMAB362) plus EOX vs EOX alone for first-line treatment of advanced CLDN18.2 positive gastric and gastro-oesophageal adenocarcinoma. Ann Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational randomized phase 2 study FAST evaluated addition of zolbetuximab to first-line EOX chemotherapy for advanced CLDN18.2 positive adenocarcinoma of stomach, esophagus, or junction. The addition resulted in better PFS (HR 0.44; p<0.0005) and OS (HR 0.55; p<0.0005).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren