Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns hyper-CVAD plus ofatumumab versus hyper-CVAD plus rituximab voor Ph-negatief ALL in volwassen patiënten


Dr. Elias JabbourHypergefractioneerd cyclofosfamide, vincristine, doxorubicine, en dexamethason (hyper-CVAD) plus ofatumumab als eerstelijns behandeling voor Philadelphia chromosoom-negatief ALL in volwassen patiënten is niet eerder head-to-head vergeleken met hyper-CVAD plus rituximab. Een studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft uitkomsten van eerstelijns hyper-CVAD plus ofatumumab in volwassen patiënten met Ph- ALL vergeleken met uitkomsten van historische controlepatiënten die hyper-CVAD plus rituximab kregen voor Ph- ALL met CD20-expressie 20% of hoger. Dr. Elias Jabbour en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

Het ofatumumab-cohort bestond uit 69 patiënten, en het historische rituximab-cohort uit 95 patiënten. De mediane gebeurtenisvrije overleving met stamceltransplantatie-censoring was 65 maanden in het ofatumumab-cohort versus 33 maanden in het rituximab-cohort (in propensity score analyse met inverse probability of treatment weighting p=0,054). De mediane overall survival met SCT-censoring was niet-bereikt versus 52 maanden (p=0,097).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met nieuw-gediagnostiseerd Ph-negatief ALL hyper-CVAD plus ofatumumab geassocieerd was met betere uitkomsten dan hyper-CVAD plus rituximab.

1.Sasaki K, Kantarjian HM, Morita K et al. Hyper-CVAD plus ofatumumab versus hyper-CVAD plus rituximab as frontline therapy in adults with Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia: a propensity score analysis. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) compared outcomes of hyper-CVAD plus ofatumumab as frontline therapy for Philadelphia chromosome-negative ALL in adult patients with outcomes of hyper-CVAD plus rituximab in a historical cohort. The median event-free survival with stem cell transplantation censoring was 65 months with ofatumumab versus 33 months with rituximab (p=0.054). The median overall survival with SCT censoring was not reached versus 52 months, respectively (p=0.097). 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren