Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns icotinib versus cisplatine/pemetrexed gevolgd door pemetrexed-onderhoud voor gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie

(0)2017-08-24 11:58   ( Nieuws )

Tags

CONVINCE-studie  

Dr. Yuankai ShiIcotinib is een selectieve EGFR-TKI met bewezen non-inferioriteit versus gefinitib als tweede of latere lijns-behandeling voor niet-geselecteerd gevorderd NSCLC. De Chinese fase 3-studie CONVINCE onderzocht de waarde van eerstelijns icotinib voor gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie. Dr. Yuankai Shi (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde 296 en behandelde 285 volwassen patiënten met stadium IIIB/IV longadenocarcinoom met exon 19/21 EGFR-mutaties. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar oraal icotinib of drie-weekse cycli van cisplatine plus pemetrexed voor vier cycli. Patiënten zonder progressie na vier cycli kregen pemetrexed-onderhoudsbehandeling tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad.

Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde progressievrije overleving. Deze bedroeg 11,2 maanden met icotinib versus 7,9 maanden met chemotherapie (HR 0,61; p=0,006). Er waren tussen beide armen geen verschillen in overall survival, ook niet in de subgroepen met exon 19 Del of exon 21 L858R. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren rash (14,8% van de patiënten) en diarree (7,4%) met icotinib versus misselijkheid (45,9%), braken (29,2%) en neutropenie (10,9%) met chemotherapie. AEs (79,1% versus 94,2%; p<0,001) en behandelings-gerelateerde AEs (54,1% versus 90,5%; p<0,001) waren significant minder frequent in de icotinibgroep dan in de chemotherapiegroep.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns icotinib vergeleken met cisplatine/pemetrexed resulteert in significant betere PFS in patiënten met gevorderd longadenocarcinoom met EGFR-mutatie; het veiligheidsprofiel was manageable.

1. Shi YK, Wang L, Han BH et al. First-line icotinib versus cisplatin/pemetrexed plus pemetrexed maintenance therapy for patients with advanced EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (CONVINCE): a phase 3, open-label, randomized study. Ann Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren