Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib voor aRCC: lange-termijn follow-up analyse van CheckMate 9ER


Prof. Robert MotzerDe fase 3-studie CheckMate 9ER, in 125 centra in achttien landen, randomiseerde volwassen patiënten met niet-eerder behandeld heldercellig gevorderd niercelcarcinoom (aRCC) naar nivolumab 240 mg iedere twee weken plus cabozantinib 40 mg eenmaal daags (n=323) of sunitinib 50 mg eenmaal daags tijdens de eerste vier weken van zes-weekse cycli (n=328). Vorig jaar is de primaire analyse gepubliceerd die liet zien dat met mediaan 18,1 maanden follow-up de progressievrije overleving significant beter was met nivolumab plus cabozantinib dan met sunitinib (mediaan 16,6 versus 8,3 maanden; HR 0,51; p<0,0001). Prof. Robert Motzer (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren nu in The Lancet Oncology lange-termijn follow-up resultaten van de studie.1

De mediane follow-up op het moment van de nu-gepubliceerde analyse was 32,9 maanden. De mediane overall survival was 37,7 maanden in de nivolumab-plus-cabozantinibgroep versus 34,3 maanden in de sunitinibgroep (HR 0,70; p=0,0043), en de mediane progressievrije overleving (update) was 16,6 maanden versus 8,3 maanden (HR 0,56; p<0,0001). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 65% van de patiënten in de nivolumab-plus-cabozantinibgroep en 54% van de patiënten in de sunitinibgroep. Sinds de primaire analyse was er één extra graad 5 TRAE in de sunitinibgroep (sudden death).

De onderzoekers concluderen dat ook met langere follow-up de uitkomsten met nivolumab plus cabozantinib beter waren dan met sunitinib.

1.Motzer RJ, Powles T, Burotto M et al. Nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma (CheckMate 9ER): long-term follow-up results from an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up analysis of CheckMate 9ER found that first-line nivolumab plus cabozantinib showed improved efficacy versus sunitinib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren