Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib voor gevorderd niercelcarcinoom


Prof. Toni ChoueiriEr is behoefte aan meer werkzame eerstelijns behandelingen voor gevorderd niercelcarcinoom (aRCC). De multinationale fase 3-studie CheckMate 9ER vergeleek de combinatie van de immuuncheckpointremmer nivolumab en de tyrokinaseremmer cabozantinib (N+C) versus de standaard-behandeling sunitinib (S) als eerstelijns behandeling voor heldercellig aRCC. De rationale is dat N en C als monotherapie beide werkzaamheid hadden voor aRCC, en dat de immuunmodulerende eigenschappen van C tumor-geïnduceerde immuunsuppressie zouden kunnen tegengaan. Prof. Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) presenteert de studie op de virtuele meeting van ESMO.1

De studie includeerde 651 patiënten, onder wie 22,6% met gunstig-risico ziekte; 57,6% intermediair-risico ziekte, en 19,7% slecht-risico ziekte. De patiënten werden gerandomiseerd naar N+C (n=323) of S (n=328) tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde progressievrije overleving. Secundaire eindpunten waren overall survival, objective response rate, en veiligheid.

De mediane follow-up was 18,1 maanden (minimaal 10,6 maanden). De mediane PFS was 16,6 maanden met N+C versus 8,3 maanden met S (HR 0,51; p<0,0001). De mediane OS was in geen van beide groepen bereikt, maar de OS was superieur met N+C vergeleken met S (HR 0,60; p=0,0010). Het PFS- en OS- profijt van N+C versus S werd gezien in alle risico-subgroepen en in PD-L1 expressie-subgroepen. De ORR was 55,7% met N+C versus 27,1% met S (p<0,001) en 8,0% versus 4,6% had complete respons. De mediane duur van respons was 20,2 maanden met N+C versus 11,5 maanden met S. Any grade TRAEs werden gezien in 96,6% versus 93,1% en graad 3 of hoger TRAEs in 60,6% versus 50,9%. Graad 5 TRAEs troffen één patiënt in de N+C groep versus twee patiënten in de S-groep. TRAEs leidden tot discontinuering van S in 8,8%; N of C in 15,3%; N+C in 3,1%; alleen N in 5,6%; en alleen C in 6,6%.

De onderzoekers concluderen dat N+C vergeleken met S als eerstelijns behandeling voor aRCC resulteerde in betere PFS, OS, en ORR, met een manageable veiligheidsprofiel.

1.Choueiri TK et al. ESMO 2020 abstr 696O-PR

Summary: The multinational phase 3 study CheckMate 9ER compared the combination of nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib as first-line therapy for advanced clear cell renal cell carcinoma. PFS, OS and ORR were significantly better in de N+C group than in the S group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren