Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns nivolumab plus ipilimumab of nivolumab plus chemotherapie versus alleen chemotherapie voor ESCC


Prof. Ian ChauDe ATTRACTION-3 studie heeft laten zien dat nivolumab vergeleken met chemotherapie resulteerde in langere overall survival onder patiënten met eerder-behandeld squameus celcarcinoom van de slokdarm (ESCC). De multinationale fase 3-studie CheckMate 648 heeft eerstelijns nivolumab-ipilimumab en nivolumab-chemotherapie vergeleken met alleen chemotherapie voor gevorderd ESCC. Prof. Ian Chau (Royal Marsden Hospital, Sutton UK) presenteert resultaten van de studie op de virtuele Annual Meeting van ASCO.1

De studie includeerde 970 patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd ESCC, onder wie 49% met tumorcel PD-L1 expressie van 1% of hoger. De patiënten werden 1:1:1 gerandomiseerd naar nivolumab plus chemotherapie (fluorouracil plus cisplatine), nivolumab plus ipilimumab, of alleen chemotherapie. De primaire eindpunten waren centraal-beoordeelde overall survival en progressievrije overleving onder patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger; secundaire eindpunten waren OS en PFS onder alle patiënten.

Met tenminste 13 maanden follow-up was onder de patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger de mediane OS 15,4 maanden in de groep met nivolumab plus chemotherapie versus 9,1 maanden met alleen chemotherapie (HR 0,54; p<0,0001) en 13,7 maanden met nivolumab plus ipilimumab (versus chemotherapie HR 0,64; p=0,0001). Onder alle gerandomiseerde patiënten was de mediane OS 13,2 maanden in de groep met nivolumab plus chemotherapie versus 10,7 maanden met alleen chemotherapie (HR 0,74; p=0,0021) en 12,8 maanden in de groep met nivolumab plus ipilimumab (versus chemotherapie HR 0,78; p=0,011). Er was ook statistisch significant PFS-profijt met nivolumab plus chemotherapie versus alleen chemotherapie onder de patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger (HR 0,65; p=0,0023), maar het PFS-profijt met nivolumab plus ipilimumab versus alleen chemotherapie was niet significant. Objectieve respons werd gezien in 53% (nivo plus chemo), 35% (nivo plus ipi), en 20% (alleen chemo) onder de patiënten met tumorcel PD-L1 expressie 1% of hoger en 47%, 28%, en 27% onder alle patiënten. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd niet-resectabel ESCC zowel nivolumab plus chemotherapie als ook nivolumab plus ipilimumab vergeleken met alleen chemotherapie resulteren in langere OS. De beide combinaties induceerden duurzame objectieve respons en hadden acceptabele veiligheid.

1.Chau I et al. ASCO Annual Meeting 2021; abstr. LBA4001

Summary: The multinational phase 3 CheckMate 648 study showed that among patients with previously untreated advanced esophageal squamous cell carcinoma, nivolumab plus chemotherapy and nivolumab plus ipilimumab both resulted in longer overall survival compared with chemotherapy alone. Both combinations induced durable objective responses. The safety was acceptable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren