Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns pembrolizumab plus chemotherapie voor metastatisch squameus NSCLC


Prof. Luis Paz-AresDe multinationale studie KEYNOTE-407 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld squameus metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (msqNSCLC) naar pembrolizumab of placebo toegevoegd aan chemotherapie (carboplatine en paclitaxel of nab-paclitaxel). In 2018 is gepubliceerd dat de mediane overall survival en progressievrije overleving significant beter waren in de pembrolizumabgroep dan in de placebogroep. Prof. Luis Paz-Ares (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid) en collega’s publiceren nu in het Journal of Thoracic Oncology een finale analyse van de studie, inclusief resultaten van een volgende lijn behandeling.1

De pembrolizumab-chemotherapiegroep telde 278 patiënten en de placebo-chemotherapiegroep 281. Na de gunstige resultaten van de interimanalyse kregen patiënten in de placebo-chemotherapiegroep na progressie crossover naar pembrolizumab monotherapie aangeboden. De mediane follow-up ten tijde van de nu gepubliceerde analyse was 14,3 maanden (range 0,1-31,1). De mediane OS was 17,1 maanden in de pembrolizumab-chemotherapiegroep versus 11,6 maanden in de placebo-chemotherapiegroep (HR 0,71; 95%-bti 0,58-0,88) en de mediane PFS was 8,0 maanden in de pembrolizumab-chemotherapiegroep versus 5,1 maanden in de placebo-chemotherapiegroep (HR 0,57; 95%-bti 0,47-0,69). De PFS-2, gedefinieerd als tijd van randomisatie tot progressie op volgende behandeling, was langer in de eerstelijns pembrolizumab-chemotherapiegroep dan in de eerstelijns placebo-chemotherapiegroep (HR 0,59; 95%-bti 0,49-0,72). Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 74,1% van de patiënten in de pembrolizumab-chemotherapiegroep en 69,6% van de patiënten in de placebo-chemotherapiegroep.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab-chemotherapie vergeleken met placebo-chemotherapie voor niet-eerder behandeld msqNSCLC resulteerde in langere OS, PFS, en PFS-2.

1.Paz-Ares L, Vicente D, Tafreshi A et al. A randomized, placebo-controlled trial of pembrolizumab plus chemotherapy in patients with metastatic squamous non-small-cell lung cancer: protocol-specified final analysis of KEYNOTE-407. J Thor Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Final analysis of the multinational KEYNOTE-407 study found that in patients with previously untreated metastatic squamous NSCLC, pembrolizumab plus chemotherapy compared with placebo plus chemotherapy resulted in significantly better OS and PFS, and also in longer PFS-2 on next-line treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren