Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns pertuzumab-trastuzumab-docetaxel voor HER2-positief metastatisch mammacarcinoom in Chinese patiënten


Prof. Binghe XuDe multinationale fase 3-studie CLEOPATRA heeft laten zien dat toevoegen van pertuzumab aan de eerstelijns combinatie van trastuzumab docetaxel voor HER2-positief metastatisch mammacarcinoom geassocieerd was met significante verbetering van de overall survival. De multicenter fase 3-studie PUFFIN heeft veiligheid en werkzaamheid van deze toevoeging in Chinese patiënten met lokaal-recidiverend of metastatisch mammacarcinoom (R/MBC) geëvalueerd. Prof. Binghe Xu (Chinese Academie van Medische Wetenschappen en Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

PUFFIN werd uitgevoerd in vijftien centra in China. De studie includeerde 243 patiënten met niet-eerder behandeld HER2-positief R/MBC. De patiënten werden gestratificeerd naar viscerale ziekte en hormoonreceptorstatus 1:1 gerandomiseerd naar pertuzumab-trastuzumab-docetaxel (‘pertuzumabgroep’; n=122) of placebo-trastuzumab-docetaxel (‘placebogroep’; n=121). Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving, en secundaire eindpunten waren overall survival en veiligheid. Deze figuur laat zien dat de mediane PFS 16,5 maanden was in de pertuzumabgroep versus 12,5 maanden in de placebogroep, voor een HR 0,60 (95%-bti 0,45-0,81), en dat dit PFS-profijt gezien werd in alle onderscheiden subgroepen. Deze figuur laat zien dat de mediane OS in geen van beide armen bereikt werd, met een HR 0,68 (95%-bti 0,45-1,03), en dat het OS-profijt met pertuzumab werd gezien in de meeste subgroepen. Deze resultaten zijn consistent met die van CLEOPATRA, waarin voor PFS zowel als OR een HR van 0,68 werd gezien. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen, met graad 3 of hoger adverse events in 73,8% van de patiënten in de pertuzumabgroep en 69,2% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat ook onder Chinese patiënten met niet-eerder behandeld HER2-positief R/MBC toevoegen van pertuzumab aan trastuzumab-docetaxel geassocieerd was met substantiële verbetering van PFS en OS.

1.Xu B, Li W, Zhang Q et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for Chinese patients with previously untreated HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer (PUFFIN): final analysis of a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 PUFFIN trial in China found that among patients with previously untreated HER2 positive locally recurrent or metastatic breast cancer, addition of pertuzumab to trastuzumab-docetaxel was associated with improvement of PFS and OS (consistent with results of CLEOPATRA among non-Chinese patients).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren