Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns trastuzumab plus aromataseremmer met of zonder pertuzumab voor HER2+ HR+ gevorderd mammacarcinoom

(0)2018-08-15 11:51   ( Nieuws )

Dr. Mothaffar RimawiDe gerandomiseerde fase 2-studie PERTAIN onderzoekt de waarde van toevoegen van pertuzumab aan trastuzumab plus een aromataseremmer voor HER2-positief HR-positief metastatisch of lokaal-gevorderd mammacarcinoom (MBC/LABC). Dr. Mothaffar Rimawi (Baylor College of Medicine, Houston TX) en collega’s publiceren de uitkomsten voor het primaire eindpunt van de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 De studie, in tachtig centra in acht landen, includeerde patiënten die met uitzondering van endocriene therapie niet eerder systemische therapie gekregen hadden.De deelneemsters werden 1:1 gerandomiseerd naar pertuzumab plus trastuzumab plus anastrozol of letrozol (n=129) of alleen trastuzumab plus een aromataseremmer (n=129). In de pertuzumab-arm respectievelijk de controle-arm kregen 75 respectievelijk 71 patiënten achttien tot vierentwintig weken inductiechemotherapie met docetaxel of paclitaxel (discretion van de lokale onderzoeker). Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving. De mediane PFS was 18,89 maanden in de pertuzumab-arm versus 15,80 maanden in de controle-arm (HR 0,65; p=0,0070). Ernstige adverse events werden gerapporteerd voor 33,1% van de patiënten in de pertuzumab-arm versus 19,4% van de patiënten in de controle-arm. Graad 3 of 4 AEs werden gerapporteerd voor 50,4% versus 38,7%. Er waren geen graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat PERTAIN heeft laten zien dat toevoegen van pertuzumab aan trastuzumab plus aromataseremmer voor HER2-positief HR-positief MBC/LABC resulteerde in verbetering van de PFS. Het veiligheidsprofiel was consistent met dat in eerdere studies van pertuzumab plus trastuzumab.

1.Rimawi M, Ferrero J-M, de la Haba-Rodriguez J et al. First-line trastuzumab plus an aromatase inhibitor, with or without pertuzumab, in human epidermal growth factor receptor 2-positive and hormone receptor-positive metastatic or locally advanced breast cancer (PERTAIN): a randomized, open-label phase II trial. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The randomized phase 2 study PERTAIN (80 centers in 8 countries) showed that adding pertuzumab to first-line trastuzumab plus an aromatase inhibitor resulted in improved progression-free survival in HER2-positive and HR-positive metastatic or locally advanced breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren