Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Effect van GnRHa op ovariumfunctie in premenopauzale vrouwen die chemotherapie krijgen voor mammacarcinoom


Studies van de werkzaamheid van gonadotropin-releasing hormone analogs (GnRHa) voor het beschermen van de ovariumfunctie in premenopauzale vrouwen die chemotherapie ondergaan hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Een gerandomiseerde klinische studie in twee ziekenhuizen in China (in Shanghai en Hangzhou) heeft de impact van GnRHa op premature ovarian insuffiency (POI; AMH-niveau lager dan 0,5 ng/ml) geïnventariseerd. Dr. Xiangyun Zong (Jiao Tong Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie recruteerde premenopauzale patiënten in de leeftijd van achttien tot vijftig jaar die neoadjuvante of adjuvante cyclofosfamide-bevattende chemotherapie kregen voor operable stadium I tot en met III mammacarcinoom. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar twee parallelgroepen: een groep met en een groep zonder GnRHa (3,6 mg gosereline of 3,75 mg leuproline iedere 28 dagen, van twee weken voor de eerste chemotherapiecyclus tot vier weken na de laatste chemotherapiecyclus). Het primaire eindpunt was percentage patiënten met POI twaalf maanden na voltooiing van de chemotherapie.

Voor dit eindpunt waren 301 patiënten evalueerbaar: 146 in de GnRHa-groep en 155 in de controlegroep. Het POI-percentage twaalf maanden na voltooiing van de chemotherapie was 10,3% in de GnRHa-groep versus 44,5% in de controlegroep (OR 0,23; p<0,001). Met mediaan 49 maanden follow-up (range 25-60) waren er tussen beide groepen geen verschillen voor de secundaire eindpunten overall survival en tumorvrije overleving (TFS). Post-hoc analyse liet zien dat onder de 54 patiënten jonger dan 35 jaar de OS en TFS beter waren in de GnRHa-groep dan in de controlegroep (na zestig maanden 100% versus 83,4%; p=0,37 respectievelijk 93,3% versus 62,5%; p=0,03).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met operabel mammacarcinoom GnRHa-behandeling resulteerde in verlaging van het risico van chemotherapie-geïnduceerde POI (visual abstract).

1.Zong X, Yu Y, Yang H et al. Effects of gonadotropin-releasing hormone analogs on ovarian function against chemotherapy-induced gonadotoxic effects in premenopausal women with breast cancer in China. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2021.6214

Summary: A randomized clinical study at two centers in China found that among premenopausal women receiving chemotherapy for operable breast cancer, gonadotropin-releasing hormone analogs protected the ovarian function, with premature ovarian insufficiency rates of 10.3% in the GnRHa group versus 44.5% in the control group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren