Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Effect van pembrolizumab plus neoadjuvante chemotherapie op pCR van vroeg-stadium mammacarcinoom


Dr. Rita NandaIn ongeveer 25% van de patiënten die neoadjuvante of adjuvante chemotherapie krijgen voor vroeg-stadium mammacarcinoom wordt binnen vijf jaar recidief gezien. Er is behoefte aan verbeteringen van de behandeling. De fase 2-studie I-SPY2 is een multicenter fase 2-studie voor hoog-risico stadium II/III mammacarcinoom, die parallel verschillende interventies evalueert. De controle-arm voor alle interventies is standaard neoadjuvante chemotherapie (NACT). Een van de onderzochte interventies is toevoegen van pembrolizumab aan NACT voor vroeg-stadium HER2-negatieve ziekte. Dr. Rita Nanda (University of Chicago IL) en collega’s publiceren resultaten van deze interventie vandaag online in JAMA Oncology.1

De finale analyse includeerde 250 vrouwen, onder wie 181 in de controle-arm (mediane leeftijd 47 jaar; range 24-77) die standaard taxaan- en anthracycline-gebaseerde NACT kregen. De interventie-arm telde 69 vrouwen (mediane leeftijd 50 jaar; range 27-71) onder wie 40 vrouwen met HR-positieve ziekte en 29 vrouwen met TNBC. Deze vrouwen kregen neoadjuvant vier cycli pembrolizumab in combinatie met NACT.

Het primaire eindpunt van de analyse was pathologisch complete respons. In de pembrolizumab plus NACT versus de alleen-NACT arm was het percentage patiënten met pCR 44% versus 17% onder de patiënten met HER2-negatieve ziekte, 30% versus 13% onder de patiënten met HR-positieve/HER2-negatieve ziekte, en 60% versus 22% onder de patiënten met triple-negatieve ziekte. In alle geanalyseerde groepen resulteerde toevoeging van pembrolizumab aan NACT in lagere residual cancer burden. De drie-jaars gebeurtenisvrije overleving onder de patiënten die in de pembrolizumab-arm pCR bereikten was 93%. Adverse events in de pembrolizumab-arm waren schildklier-abnormaliteiten (13,0% van de patiënten) en bijnierinsufficiëntie (8,7%).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van pembrolizumab aan standaard NACT resulteerde in meer dan verdubbeling van de pCR rates van zowel HR-positief/HER2-negatieve ziekte als van TNBC. Een fase 3-studie van checkpointblokkade voor vroeg-stadium hoog-risico HER2-negatief mammacarcinoom heeft een hoge kans van slagen.

1.Nanda R, Liu MC, Yau C et al. Effect of pembrolizumab plus neoadjuvant chemotherapy on pathologic complete response in women with early-stage breast cancer. An analysis of the ongoing phase 2 adaptively randomized I-SPY2 trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter adaptively randomized phase 2 platform trial I-SPY2 found that addition of pembrolizumab to standard neoadjuvant chemotherapy more than doubled pCR rates for both HR-positive/HER2-negative and triple negative breast cancer. The authors conclude that checkpoint blockade in women with early-stage, high-risk, HER2-negative breast cancer is highly likely to succeed in a phase 3 trial.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren