Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Effecten van inname van antioxidanten door kinderen en adolescenten met ALL


Dr. Elena LadasEr is geen consensus over profijt en risico’s van antioxidantensuppletie tijdens behandeling voor maligniteiten. Een analyse in het Diet and Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment (DALLT)-cohort in de Verenigde Staten en Canada heeft de impact van inname van antioxidanten door kinderen en adolescenten tijdens de behandeling voor ALL onderzocht. Dr. Elena Ladas (Columbia University, New York) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

Het cohort bestond uit 794 patiënten, van wie 614 bij diagnose en 561 aan het eind van de inductiebehandeling informatie verstrekten over hun voedingsgewoonten door het beantwoorden van een voedselfrequentievragenlijst. Onder de 513 patiënten die de FFQs op beide tijdstippen beantwoordden waren er 120 (23%) met bacteriële infectie tijdens inductie en 87 (16%) met bacteriële infectie tijdens de post-inductiefase van de behandeling; en 22 (4%) met mucositis tijdens inductie en 55 (10%) met mucositis tijdens de post-inductiefase van de behandeling. Inname van antioxidanten uit de voeding was geassocieerd met significant lagere incidentie van infectie en mucositis, zonder impact of relapse of ziektevrije overleving. Inname van antioxidanten uit supplementen was niet geassocieerd toxiciteit, relapse, of overleving.

De onderzoekers concluderen dat consumptie van antioxidantenrijke voeding kinderen en adolescenten die worden behandeld voor ALL beschermt tegen mucositis en infectie zonder verhoogd risico van relapse of slechtere ziektevrije overleving. Inname van antioxidanten uit supplementen had geen effect op deze uitkomsten.

1.Ladas EJ, Blonquist TM, Puligandla M et al. Protective effects of dietary intake of antioxidants and treatment-related toxicity in childhood leukemia: a report from the DALLT cohort. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis in the Diet and Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment (DALLT) cohort found that in childhood-adolescent leukemia dietary intake of antioxidants was associated with reduced rates of infection and mucositis, with no increased risk of relapse or reduced survival. Use of antioxidant supplements was not associated with toxicity, relapse, or survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren