Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Effecten van real-time remote monitoring van symptomen tijdens chemotherapie

(0)2021-07-22 11:51   ( Nieuws )

Tags

ASyMS  eSMART study  

Prof. Roma MaguireAdjuvante chemotherapie voor maligniteiten kan negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiënten. De multinationale eSMART-studie heeft het effect van remote monitoring van symptoment tijdens adjuvante chemotherapie op symptoombelasting, kwaliteit van leven, behoefte aan ondersteunende zorg, angst, self-efficacy, en werkbeperkingen geïnventariseerd. Prof. Roma Maguire (University of Strathclyde, Glasgow) en collega’s publiceren de studie in the BMJ.1

eSMART werd uitgevoerd in twaalf centra in Griekenland, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De studie includeerde 829 patiënten die zes cycli eerstelijns adjuvante chemotherapie kregen voor niet-metastatisch mammacarcinoom, colorectaalcarcinoom, ziekte van Hodgkin, of non-Hodgkin lymfoom. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar 24-uur real-time symptoom-monitoring via het Advanced Symptom Management System (ASyMS; interventiegroep; n=415) of standaard-zorg (controlegroep; n=414). Patiënten in de interventiegroep beantwoordden dagelijks een symptoomvragenlijst op het hand-held ASyMS-device, dat de behandelaar alerteerde als actie vereist was. Het primaire eindpunt was symptoombelasting (bepaald met de Memorial Symptom Assessment Scale; MSAS).

In de interventiegroep bleef de symptoombelasting op de pre-chemotherapieniveaus, terwijl in de controlegroep de symptomen toenamen vanaf de eerste cyclus. Analyse van MSAS-subdomeinen lieten significante effecten zien van ASyMS op global distress, psychologische symptomen, en fysieke symptomen. Ook voor de meeste secundaire eindpunten waren de scores beter in de interventiegroep dan in de controlegroep. De veiligheid van ASyMS was satisfactory, met alleen een hogere frequentie van neutropene gebeurtenissen in de interventiegroep dan in de controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat de significant lagere symptoombelasting in de interventiegroep het gebruik van ASyMS voor remote monitoring van symptomen tijdens adjuvante chemotherapie voor maligniteiten.

1.Maguire R, McCann L, Kotronoulas G et al. Real time remote symptom monitoring during chemotherapy for cancer: European multicentre randomised controlled trial (eSMART). BMJ 2021;374:n1647

Summary: The multinational, randomized controlled eSMART trial evaluated remote monitoring of adjuvant chemotherapy related side effects via the Advanced Symptom Management System (ASyMS). Patients receiving first-line adjuvant chemotherapy for non-metastatic breast cancer, colorectal cancer, Hodgkin’s disease, or non-Hodgkin lymphoma were randomized to ASyMS or standard care. In the ASyMS group, symptom burden remained at pre-chemotherapy levels, whereas controls reported an increase from cycle 1 onwards.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren