Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Endocriene en metabole ziekten in overlevers van colorectaalcarcinoom


Dr. Mia HashibeNaarmate de bevolking vergrijst en de behandelingen meer werkzaam worden zal het aantal lange-termijn overlevers van colorectaalcarcinoom toenemen. Dit leidt tot groeiende interesse in de vraag of deze overlevers vergeleken met de algemene bevolking een afwijkend risico van specifieke aandoeningen hebben. Een analyse van de Utah Population Database heeft het risico van endocriene en metabole ziekten in CRC-overlevers geïnventariseerd. Dr. Mia Hashibe (University of Utah, Salt Lake City) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of the National Cancer Institute.1

In de database identificeerden de onderzoekers 7114 CRC-overlevers, die ze voor geboortejaar, geslacht, en staat van geboorte matchten met 25.979 personen in de algemene bevolking. Ze betrokken informatie over diagnoses van endocriene en metabole ziekten uit medische dossiers en Utah-brede hospitalisatie- en ontslaggegevens. Ze vergeleken beide groepen voor de incidentie van endocriene en metabole ziekten in drie perioden: één tot vijf jaar na de CRC-diagnose (of inclusie in de studie voor controlepersonen), vijf tot tien jaar na de diagnose, en langer dan tien jaar na de diagnose.

Uit de analyses blijkt dat de CRC-overlevers in alle drie de perioden een verhoogd risico hadden van endocriene en metabole ziekten. Zo was het risico van diabetes mellitus met complicaties in de periode één tot vijf jaar na de CRC-diagnose in overlevers 36% verhoogd (HR 1,36; 99%-bti 1,09-1,70). Het risico van obesitas was in de CRC-overlevers 40% verhoogd in de periode één tot vijf jaar na de diagnose (HR 1,40; 99%-bti 1,66-2,18) en 50% verhoogd in de periode vijf tot tien jaar na de diagnose (HR 1,50; 99%-bti 1,16-1,95).

De onderzoekers concluderen dat de analyse een statistisch significant verhoogd risico van endocriene en metabole ziekten in CRC-overlevers heeft laten zien.

1.Hawkins ML, Blackburn BE, Rowe K et al. Endocrine and metabolic diseases among colorectal cancer survivors in a population-based cohort. J Natl Cancer Inst 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the Utah Population Database found that survivors of colorectal cancer have elevated risk of endocrine and metabolic diseases in the time periods 1-5 years, 5-10 years and more than 10 years after the CRC diagnosis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren