Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Endoscopische of open resectie voor sinonasaal mucosaal melanoom


Prof. Ivan El-SayedSinonasaal mucosaal melanoom (SNMM) is een zeldzame en agressieve tumor. Endoscopische resectie voor SNMM is een minimaal-invasieve chirurgische optie. Een retrospectieve studie van de University of California in San Francisco heeft uitkomsten van endoscopische en open resectie voor SNMM vergeleken. Prof. Ivan El-Sayed en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Neuro-Oncology.1

Tussen begin 2005 en eind 2014 ondergingen twintig SNMM-patiënten in San Francisco resectie. Tien patiënten ondergingen open resectie en tien SNMM-patiënten endoscopische resectie. De één-jaars overleving was 30% in de open-resectiegroep en 80% in de endoscopische-resectiegroep (p=0,032). Op alle tijdstippen na de chirurgie was de overleving in de endoscopische-resectiegroep beter dan in de open-resectiegroep.

De onderzoekers concluderen dat in deze kleine patiëntenserie endoscopische resectie voor SNMM resulteerde in betere overleving dan open resectie.

1.Almutuawa DM, Strohl MP, Gruss C et al. Outcomes of sinonasal mucosal melanomas with endoscopic and open resection: a retrospective cohort study. J Neuro-Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective case review of 20 patients of UCSF compared outcomes after endoscopic or open resection for sinonasal mucosal melanomas. The 1-year survival rate was 80% after endoscopic resection versus 30% after open resection (p=0,032).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren