Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Enkele-fractie versus hypogefractioneerde stereotactische radiochirurgie voor hersenmetastasen van 2,5 tot 3,0 cm


Recente studies hebben aanwijzingen gevonden voor bruikbaarheid van hypogefractioneerde stereotactische radiochirurgie (SRS) voor grote hersenmetastasen (BMs; groter dan 3 cm). Een studie van Asan Medisch Centrum (Songpa-gu, Zuid-Korea) heeft nu de waarde onderzocht van hypogefractioneerde en enkele-fractie SRS voor medium-sized BMs (2,5 tot en met 3 cm). Dr. Young Hyun Cho en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Neuro-Oncology.1

De prospectieve studie includeerde honderd patiënten met tezamen 105 nieuw-gediagnostiseerde BMs van 2,5 tot en met 3 cm. Zevenenzestig BMs werden behandeld met enkele-fractie SRS (mediane dosering 20 Gy), en 38 met hypogefractioneerde SRS (mediane cumulatieve dosering 35 Gy in vijf dagelijkse fracties). Eindpunten van de studie waren lokale tumorcontrole (LTC), progressievrije overleving en overall survival, en incidentie van stralingsnecrose (RN).

De mediane follow-up was 14 maanden. Er waren tussen single-fraction en hypofractionated SRS geen statistisch significante verschillen in PFS (mediaan 6 maanden versus 6 maanden; p=0,381) of OS (mediaan 13 maanden versus 18 maanden; p=0,239) maar wel in indicentie van RN (29,3% versus 5,3%; p<0,001) en LTC (één-jaars LTC 66,6% versus 92,4%; p=0,028). Graad 2 of hoger treatment-related adverse events waren niet-significant meer frequent in de enkele-fractie groep (56,3% versus 36,1%; p=0,084).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat hypogefractioneerde vergeleken met enkele-fractie SRS voor medium-sized BMs resulteerde in betere lokale controle en betere veiligheid.

1.Chon H, Yoon KJ, Lee D et al. Single-fraction versus hypofractionated stereotactic radiosurgery for medium-sized brain metastases of 2.5 to 3.0 cm. J Neuro-Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Asan Medical Center (South Korea) found a better safety and efficacy profile of hypofractionated stereotactic radiosurgery for medium-sized brain metastases compared with single-fraction SRS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren