Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Epidemiologische kenmerken van acute nierschade in kinderen die cisplatine krijgen voor maligniteiten


Dr. Michael ZappitelliNefrotoxische medicaties zijn geassocieerd met acute nierschade (AKI) in gehospitaliseerde kinderen. Cisplatine wordt gebruikt voor pediatrische solide tumoren, en is geassocieerd met AKI via inflammatie, mitochondriële en microvasculaire dysfunctie, en oxidatieve stress. Een prospectieve multicenterstudie in Canada heeft epidemiologische kenmerken geïnventariseerd van AKI in kinderen die cisplatine krijgen. Dr. Michael Zappitelli (The Hospital for Sick Children, Toronto) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De studie, uitgevoerd in twaalf Canadese centra, includeerde kinderen (gedefinieerd als jonger dan achttien jaar) die tenminste één cisplatine-infusie kregen. Kinderen met GFR lager dan 30 ml/min/1,73 m2 of die niertransplantatie hadden ondergaan waren geëxcludeerd. Het primaire eindpunt van de studie was AKI tijdens cisplatinebehandeling, bepaald aan de hand van een serum-creatinine gebaseerde definitie van de Kidney Disease: Improving Global Outcomes (stadium 1 of hoger). Secundair eindpunt was AKI aan de hand van electrolytcriteria van NCI-CTCAE (graad 1 of hoger).

De studie includeerde 80 jongens en 79 meisjes jonger dan achttien jaar. De de gemiddelde leeftijd bij eerste cisplatine-infusie was 7,2 jaar (SD 5,3). De meest-frequente diagnosen in het cohort waren CNS-tumoren (36%), neuroblastoom (27%), en osteosarcoom (21%). AKI volgens de serum-creatinine toename definitie werd gezien in 30% van de patiënten tijdens de eerste of tweede infusie en in 16% tijdens de voorlaatste of laatste infusie. AKI volgens electrytabnormaliteiten werd gezien in 67% tijdens eerste of tweede infusie en 70% tijdens de voorlaatste of laatste infusie. Risicofactoren voor creatinine-AKI tijdens eerste of tweede infusie waren neuroblastoomdiagnose (versus andere diagnose gecorrigeerd OR 3,25; 95%-bti 1,18-8,95) en hogere GFR voorafgaand aan cisplatine. Risicofactoren voor serumcreatinine-AKI tijdens voorlaatste of laatste infusie waren eveneens neuroblastoomdiagnose (versus andere aOR 6.85; 95%-bti 1,23-38,0) en hogere precisplatine GFR. Hogere cisplatine-infusiedosering was ook onafhankelijk geassocieerd met serumcreatinine-AKI tijdens voorlaatste of laatste infusie.

De onderzoekers concluderen dat AKI tijdens cisplatine-infusie veel voorkomt in kinderen met maligniteiten, en dat de incidentie verschilt tussen vroege en late infusies.

1.McMahon KR, Rassekh SR, Schultz KR et al. Epidemiologic characteristics of acute kidney injury during cisplatin infusions in children treated for cancer. JAMA Network Open 2020;3:e203639

Summary: A prospective study in twelve centers in Canada found that acute kidney injury was common among children receiving cisplatin infusions, and that rate and risk factors differed at earlier versus late infusions.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren