Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Europese fase 3-studie van toevoegen van daratumumab aan VTd voor en na autoSCT voor nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom


Prof. Philippe MoreauDe standaard-behandeling voor transplant-eligible patiënten met nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom is in Europa bortezomib, thalidomide, en dexamethason (VTd) plus autologe stamceltransplantatie. De fase 3-studie CASSIOPEIA onderzocht of toevoegen van daratumab aan VTd voor en na de transplantatie de respons verbetert. Prof. Phillipe Moreau (Academisch Ziekenhuis Nantes) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

CASSIOPEIA werd uitgevoerd in 111 centra in Europa. De studie includeerde 1085 patiënten die 1:1 werden gerandomiseerd naar vier pre-transplant inductiecycli en twee post-transplant consolidatiecycli van alleen VTd (n=542) of daratumumab plus VTd (D-VTd; n=543). De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op het eerste deel van de studie, met als eindpunt stringent complete response honderd dagen na de transplantatie. Het tweede deel van de studie (onderhoudsbehandeling) is ongoing.

Stringente complete respons honderd dagen na de transplantatie werd gezien in 157 patiënten in de D-VTd groep (29%) versus 110 patiënten in de VTd-groep (20%), voor een OR van 1,60 (p=0,0010). Complete respons of beter werd gezien in 39% van de patiënten in de D-VTd groep versus 26% in de VTd-groep (p<0,0001) en MRD-negativiteit in 64% versus 44% (p<0,0001). De mediane progressievrije overleving was in geen van beide groepen bereikt (HR 0,47; p<0,0001). Zesenveertig patiënten overleden (14 met D-VTd versus 32 met VTd; HR 0,43; 95%-bti 0,23-0,80). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (28% versus 15%), lymfopenie (17% versus 10%) en stomatitis (13% versus 16%).

De onderzoekers concluderen dat D-VTd vergeleken met alleen VTd voor en na stamceltransplantatie resulteerde in verbetering van de diepte van respons en progressievrije overleving, met acceptabele veiligheid.

1.Moreau P, Attal M, Hulin C et al. Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019; epub ahead of print

Summary: The European phase 3 study CASSIOPEIA found that addition of daratumumab to bortezomib, thalidomide, and dexamethasone before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma improved depth of response and progression-free survival with acceptable safety.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren