Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Evaluatie van continue tumorgrootte-gebaseerde eindpunten als surrogaten voor overall survival in mCRC


Prof. Tomasz BurzykowskiBepaling van de tumorgrootte voor, tijdens, en na de behandeling voor metastatisch colorectaalcarcinoom kan een indruk geven van de werkzaamheid van de behandeling. Een gepoolde analyse van twintig gerandomiseerd studies heeft onderzocht of tumorgrootte-gebaseerde eindpunten een geschikt surrogaat vormen voor overall survival van patiënten met mCRC. Prof. Tomasz Burzykowski (International Drug Development Institute, Leuven) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Network Open.1

De in de analyse geïncludeerde studies onderzochten alleen chemotherapie, antiangiogene middelen, en anti-EGFR middelen als eerstelijns behandeling voor mCRC. Er waren veertien chemotherapie-vergelijkingen in 4280 patiënten. In deze vergelijkingen was de associatie van effecten op tijd-tot-nadir met OS matig (R2 0,63; 95%-bti 0,30-0,96) en de associatie van effecten op diepte-van-nadir met OS slecht (R2 0,08; 95%-bti 0-0,37). Voor elf vergelijkingen van antiangiogene middelen (n=4854) waren de corresponderende R2-waarden 0,25 (95%-bti 0-0,72) en 0,06 (95%-bti 0-0,35), en voor de acht vergelijkingen van anti-EGFR middelen (n=2684) 0,24 (95%-bti 0-0,83) en 0,21 (95%-bti 0-0,78).

De onderzoekers concluderen dat noch tijd-tot-nadir noch diepte-van-nadir een acceptabel surrogaat voor OS was in eerstelijns behandeling van mCRC.

1.Burzykowski T, Coart E, Saad ED et al. Evaluation of continuous tumor-size-based end points as surrogates for overall survival in randomized clinical trials in metastatic colorectal cancer. JAMA Network Open 2019;2:e1911750

Summary: A pooled analysis of twenty randomized studies investigated the role of continuous tumor-size-based end points as surrogates for overall survival in first-line treatment of metastatic colorectal cancer. The analysis found that neither time to nadir nor depth of nadir was an acceptable surrogate for OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren