Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Evaluatie van neurotoxiciteit zes tot twaalf maanden na CAR T-celtherapie voor B-cel lymfoom


Prof. Antoine CarpentierIntroductie van CAR T-celtherapie heeft geresulteerd in aanzienlijke verbetering van de oncologische uitkomsten van patiënten met B-cel maligniteiten. Deze nieuwe therapie is geassocieerd met korte-termijn neurotoxiciteit, maar de impact op neurotoxiciteit op middellange en lange termijn is niet bekend. Een prospectieve cohortstudie in Hôpital Saint-Louis (Parijs) heeft neurotoxiciteit tussen zes en twaalf maanden na CAR T-celtherapie voor B-cel lymfomen geïnventariseerd. Prof. Antoine Carpentier en collega’s publiceren de studie in Neuro-Oncology.1

De studie includeerde 56 achtereenvolgende patiënten die CD19-gerichte CAR T-cellen kregen voor recidiverend B-cel lymfoom. Voor aanvang van de behandeling en na mediaan 7,6 maanden ondergingen de patiënten neurologisch onderzoek met neuropsychologische testen, en beantwoordden ze vragenlijsten over angst, depressie, en cognitieve klachten. Twaalf patiënten ontwikkelden acute en reversibele neurotoxiciteit met mediane duur van 5,5 dagen. In alle patiënten was het resultaat van het neurologisch onderzoek na zes tot twaalf maanden gelijk aan het resultaat van het baseline-onderzoek. Voor aanvang van de behandeling rapporteerden 63% van de patiënten klinisch relevante angst, depressie, of cognitieve problemen. Bij het follow-up onderzoek was dit percentage afgenomen tot 44%. Ook in de patiënten die acute neurotoxiciteit ontwikkelden was er bij het follow-up onderzoek geen verslechtering te zien van cognitief functioneren.

De onderzoekers concluderen dat in het cohort geen aanwijzingen werden gezien voor neurologische of cognitieve toxiciteit tussen zes en twaalf maanden na CD19-gerichte CAR T-celtherapie voor B-cel lymfoom.

1.Maillet D, Belin C, Moronu C et al. Evaluation of mid-term (6-12 months) neurotoxicity in B-cell lymphoma patients treated with CAR T-cells: a prospective cohort study. Neuro-Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A prospective cohort study in France found no evidence of neurological or cognitive toxicity between 6 and 12 months after CD19-targeted CAR T-cell therapy for B-cell lymphomas.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren