Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Expressie van androgeenreceptor splice varianten in CTCs is geassocieerd met uitkomsten van taxaan-behandeld mCRPC


Prof. Paraskevi GiannakakouEr is behoefte aan uitkomst-voorspellende biomarkers voor het optimaliseren van de behandeling van metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom. Prof. Paraskevi Giannakakou (Weill Cornell Medical College, New York) en collega’s hebben onderzocht of expressie van de androgeenreceptor splice varianten AR-V7 en ARv567es een geschikte biomarker is voor het voorspellen van de respons van mCRPC op taxanen. Ze publiceren hun analyse online in Clinical Cancer Research.1

De fase 2-studie TAXYNERGY includeerde patiënten die docetaxel of cabazitaxel kregen voor mCRPC. Voor de nu gepubliceerde analyse ontwikkelden de onderzoekers een nieuwe digital droplet PCR assay waarmee ze de expressie van beide splice varianten in CTCs konden detecteren. De analyse includeerde 54 patiënten, onder wie 36 AR-V7 positief (67%) waren, 42 ARv567es-positief (78%), 29 dubbel-positief (54%), en 5 dubbel-negatief (9%). Uitkomsten van de analyse waren PSA50-respons en progressievrije overleving op de taxaanbehandeling.

De PSA50-respons was numeriek hoger voor AR-V7 negatief versus AR-V7 positief (78% versus 58%; p=0,23) en significant hoger voor ARv567es negatief versus ARv567es positief (92% versus 57%; p=0,04). De mediane PFS was 12,02 maanden versus 8,48 maanden voor AR-V7 negatief versus AR-V7 positief (HR 0,38; p=0,01) en 12,71 maanden versus 7,29 maanden voor ARv567es negatief versus ARv567es positief (HR 0,37; p=0,02). De mediane PFS voor patiënten met dubbel-negatieve CTCs was 16,62 maanden.

De onderzoekers concluderen dat aanwezigheid van de AR splice variants in CTCs geassocieerd was met respons van mCRPC op taxanen. Afwezigheid van beide varianten was geassocieerd met de beste respons en de beste PFS.

1.Tagawa ST, Antonarakis ES, Gjyrezi A et al. Expression of AR-V7 and ARv567es in circulating tumor cells correlates with outcomes to taxane therapy in men with metastatic prostate cancer in TAXYNERGY. Clin Cancer Res 2018; epub ahead of print

Summary: The phase 2 study TAXYNERGY included patients receiving taxanes for mCRPC. A secondary analysis of the study shows that detection of androgen receptor splice variants AR-V7 and ARv567es in CTCs was associated with taxane outcomes. Absence of both variants was associated with best response and PFS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren