Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Expressie van hENT1 voorspelt respons van gevorderd PDAC op adjuvant gemcitabine/nab-paclitaxel

(0)2022-11-10 14:30   ( Nieuws )

Dr. Grainne O'KaneGemodificeerd FOLFIRONOX (mFFX) en gemcitabine/nab-paclitaxel (GnP) zijn standaard eerstelijns opties voor gevorderd pancreas ductaal adenocarcinoom (aPDAC). De observationele COMPASS studie van het University Health Network in Toronto (Canada) heeft de voorspellende waarde van expressie van human equilibrative nucleoside transporter 1 (hENT1) voor respons van aPDAC op deze behandelingen onderzocht. Dr. Grainne O’Kane en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

COMPASS includeerde 253 aPDAC-patiënten, die voor aanvang van de behandeling biopsie ondergingen waarin de onderzoekers mRNA-expressie van hENT1-bepaalden. Er waren 138 patiënten die eerstelijns mFFX kregen en 92 patiënten die eerstelijns GnP kregen. De mediane overall survival was 10,0 maanden in de groep met hoge expressie van hENT1 (afsnijwaarde bepaald met maximal Χ2-statistic) versus 7,9 maanden in de groep met lage expressie van hENT1 (p=0,02). Onder de patiënten die mFFX kregen was er geen associatie tussen hoge versus lage expressie van hENT1 en overall response rate (35% versus 28%; p=0,56) of OS (10,6 versus 10,5 maanden; p=0,45). Onder de patiënten die GnP kregen was de ORR significant hoger met hoge versus lage expressie van hENT1 (43% versus 21%; p=0,038) en was de mediane OS 10,6 maanden het hoge hENT1 expressie versus 6,7 maanden met lage hENT1-expressie (p<0,001). In interactieanalyse was hENT1-expressie voorspellend voor de respons op GnP (interactie p=0,002).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met aPDAC de expressie van hENT1 voorspellend was voor ORR en OS met GnP.

1.Perera S, Jang GH, Wang Y et al. hent1 expression predicts response to gemcitabine and nab-paclitacel in advanced pancreatic ductal adenocarcinoma. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: The observational COMPASS trial at the University Health Network (Toronto, Canada) found that among patients with advanced pancreatic ductal adenocarcinoma, high mRNA expression of hENT1 predicted ORR and OS in patients treated with gemcitabine/nab-paclitaxel.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren