Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van axatilimab voor eerder-behandelde chronische graft-versus-host disease

(0)2022-12-04 13:00   ( Nieuws )

Tags

cGVHD  axatilimab  

Dr. Carrie KitkoChronische graft-versus-host disease (cGVHD) is de belangrijkste reden voor late morbiditeit na allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT). In preklinische studies zijn aanwijzingen gezien voor verbetering van cGVHD door eliminatie van CSF-1R afhankelijke macrofagen. Axatilimab is een gehumaniseerd monoklonaal antlichaam dat CSF-1R signalering remt en ontwikkeling van de macrofagen tegengaat. Een multicenter fase 1-2 studie in de Verenigde Staten heeft veiligheid en werkzaamheid van axatilimab in patiënten met cGVHD geïnventariseerd. Dr. Carrie Kitko (Vanderbilt University Medical Center, Nashville TN) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van zes jaar of ouder met actieve cGVHD na falen van tenminste twee eerdere systemische behandelingen. In fase 1 (17 patiënten) werd optimale biologische dosering gezien met axatilimab 3 mg/kg iedere vier weken. Met dit schema werden in fase 2 nog 23 patiënten behandeld. Tenminste één treatment-related adverse event werd gezien in 30 van 40 geïncludeerde patiënten, maar graad 3 of hoger TRAEs in 8 patiënten (20%); voornamelijk on-target effecten van CSF-1R remming. Er was geen reactivering van cytomegalovirus. Het primaire eindpunt van fase 2 was percentage patiënten met objectieve respons aan het begin van cyclus 7. Dit percentage kwam uit op 50%, waarmee de studie voldeed aan het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid. Responsen werden gezien in alle aangedane organen, ongeacht eerdere therapie. Significante verbetering van de cGVHD-gerelateerde symptomen (Lee Symptom Scale) werd gerapporteerd dor 58% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat de studie heeft laten zien dat onder patiënten met zwaar-voorbehandelde cGVHD blokkade van ontwikkeling van pathologische macrofagen veilig is en kan resulteren in therapeutisch profijt.

1.Kitko CL, Arora M, DeFilipp Z et al. Axatilimab for chronic graft-versus-host disease after failure of at least two prior systemic therapies: results of a phase I/II study. J Cin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1-2 study provided proof of concept that among patients with heavily pretreated cGVHD blocking pathologic macrophage development is safe and can lead to therapeutic benefits.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren