Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van brentuximab vedotin plus bendamustine als eerste salvage behandeling voor RRHL


Dr. Ann LaCasceEen multicenter fase 1-2 studie in de Verenigde Staten onderzocht de waarde van brentuximab vedotin (BV) plus bendamustine als eerste salvage therapie voor recidiverend of refractair Hodgkin lymfoom (RRHL). Dr. Ann LaCasce (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren drie-jaars resultaten van de studie online in het British Journal of Haematology.1 De studie includeerde 53 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten, die zes drie-weekse cycli BV plus bendamustine kregen, gevolgd door autologe stamceltransplantatie (autoSCT; n=40) en/of nog ten hoogste zestien cycli BV monotherapie. Eerder is gepubliceerd dat de behandeling resulteerde in objectieve respons in 92,5% van de patiënten en complete remissie in 73,6%.

De mediane follow-up voor de nu gepubliceerde OS-analyse was 44,5 maanden (range 4-55) vanaf de eerste dosis en 41,8 maanden (range 0-52) vanaf autoSCT. De figuur laat zien dat de drie-jaars OS 92% was, zonder significante verschillen tussen de groepen met en zonder autoSCT. De drie-jaars progressievrije overleving was 60,3% in de groep patiënten die autoSCT ondergingen en 40,4% in de groep patiënten die geen autoSCT ondergingen. De duur van complete remissie verschilde niet tussen beide groepen. Consistent met wat is gezien in eerdere studies ervoer ongeveer de helft van de BV-behandelde patiënten perifere neuropathie, die in de meeste gevallen mild was en resolveerde na stoppen van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van BV en bendamustine als eerste salvage therapie voor RRHL resulteerde in de mogelijkheid om autoSCT te ondergaan voor ongeveer 75% van de patiënten. Patiënten die autoSCT ondergingen hadden gunstige drie-jaars PFS, en alle patiënten hadden gunstige drie-jaars OS.

1.LaCasce AS, Bociek RG, Sawas A et al. Three-year outcomes with brentuximab vedotin plus bendamustine as first salvage therapy in relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. Br J Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1-2 study in the USA found that the combination of brentuximab vedotin and bendamustine as first salvage therapy for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma produced high ORR and CR rate, and 75% of patients were able to undergo autoSCT. Patients proceeding to autoSCT had a favorable 3-year PFS and all patients had a favorable 3-year OS. About half of the patients had peripheral neuropathy, most of which was mild and reversed after treatment ended.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren