Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van cabazitaxel-carboplatine voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom

(0)2019-09-10 12:00   ( Nieuws )

Dr. Ana AparicioTaxaan-platina combinaties voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) hebben veelbelovende activiteit laten zien in eenarmige studies maar nog niet in gerandomiseerde studies. Een fase 1-2 studie in MD Anderson Cancer Center (Houston TX) en Wayne State University (Detroit MI) heeft onderzocht of toevoegen van carboplatine aan cabazitaxel voor mCRPC zou resulteren in verbetering van de uitkomsten. Dr. Ana Aparicio (MD Anderson) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde patiënten met progressief mCRPC. In fase 1 kregen negen patiënten oplopende doseringen van intraveneus cabizataxel en carboplatine iedere drie weken. Er waren geen doseringslimiterende toxiciteiten. De aanbevolen fase 2-dosering kwam uit op cabazitaxel 25 mg/m2 plus carboplatine AUC 4 mg/ml per min. In fase 2 werden de patiënten gerandomiseerd naar intraveneus cabazitaxel 25 mg/m2 iedere drie weken met (n=81) of zonder (n=79) intraveneus carboplatine AUC 4 mg/ml per min iedere drie weken. Alle patiënten kregen groeifactor-support en oraal prednison 10 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt van fase 2 was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 31,0 maanden (IQR 20,5-37,1), De mediane PFS was 4,5 maanden met alleen cabazitaxel versus 7,3 maanden met de combinatie (HR 0,69; p=0,018). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren vermoeidheid (9% met alleen cabazitaxel versus 20% met de combinatie), anemie (4% versus 23%), neutropenie (4% versus 16%), en trombocytopenie (1% versus 14%). Er waren geen graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van carboplatine aan cabazitaxel voor mCRPC veilig was en resulteerde in verbetering van de werkzaamheid. Hoewel AEs meer frequent waren met de combinatie, werd de behandeling goed verdragen.

1.Corn PG, Heath EI, Zurita A et al. Cabazitaxel plus carboplatin for the treatment of men with metastatic castration-resistant prostate cancers: a randomised, open-label, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 1-2 study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) and Wayne State University (Detroit, MI) found that addition of carboplatin to cabazitaxel for mCRPC was associated with improved clinical efficacy. Although adverse events were more common with the combination, the treatment was safe and generally well tolerated.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren