Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van CAR-getransduceerde NK-cellen voor CD19-positieve lymfoïde tumoren


Dr. Katyoun RezvaniAnti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-celtherapie heeft aanzienlijke klinische activiteit laten zien voor B-cel maligniteiten. CAR T-cellen kunnen echter ook substantiële toxische effecten induceren, en ze dienen afzonderlijk te worden geproduceerd voor iedere individuele patiënt, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. Er is behoefte aan een effectief allogeen product met een beter veiligheidsprofiel. Een fase 1-2 studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de bruikbaarheid onderzocht van natural killer (NK) cellen die na modificatie anti-CD19 CAR tot expressie brengen. Dr. Katayoun Rezvani en collega’s publiceren de studie online in The New England Journal of Medicine.1

De onderzoekers transduceerden NK-cellen (uit navelstrengbloed) met een retrovirale vector, waarna de cellen ex vivo werden geëxpandeerd. Na lymfodepletie werden de cellen toegediend in dosering 105 of 106 of 107 cellen per kg lichaamsgewicht aan patiënten met recidiverende of refractaire CD19-positieve lymfoïde maligniteiten (non-Hodgkin lymfoom of CLL). Toediening van de CAR-NK cellen leidde niet tot ontwikkeling van cytokine release syndrome, neurotoxiciteit, of graft-versus-host ziekte. Vergeleken met baseline was er geen toename van de niveaus van inflammatoire cytokines, inclusief interleukine-6. Onder de elf behandelde patiënten waren en acht (73%) met respons, van wie zeven (vier met NHL en drie met CLL) met complete remissie, en één met remissie van de Richter’s transformatiecomponent maar wel persistent CLL. De responsen werden bij alle doseringsniveaus gezien binnen dertig dagen na infusie. De toegediende CAR-NK cellen bleven gedurende tenminste twaalf maanden detecteerbaar.

De onderzoekers concluderen dat behandeling met CAR-NK cellen resulteerde in respons in de meerderheid van patiënten met recidiverende of refractaire CD19-positieve lymfoïde tumoren, zonder belangrijke toxische effecten.

1.Liu E, Marin D, Banerjee P et al. Use of CAR-transduced natural killer cells in CD19-positive lymphoid tumors. N Engl J Med 2020;382:545-553

Summary: A phase 1-2 study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found response to treatment with CAR-transduced natural killer cells in 8 of 11 patients with relapsed or refractory CD19-positive cancers (NHL or CLL).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren