Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van carfilzomib-bendamustine-dexamethason voor gevorderd multipel myeloom


Dr. Francesca GayEr is behoefte aan nieuwe behandelingen voor recidiverend multipel myeloom (MM) na eerstelijns behandelingen. De multinationale fase 1-2 studie EMN09, van het European Myeloma Network, evalueerde de combinatie van carfilzomib, bendamustine, en dexamethason voor recidiverend of refractair MM. Dr. Francesca Gay (Universiteit van Turijn) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde 63 patiënten met RRMM die tenminste twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. Na fase 1 werd gekozen voor een aanbevolen fase 2-dosering van carfilzomib 27 mg/m2 tweemaal per week tijdens de eerste drie weken van vier-weekse cycli, in combinatie met bendamustine 70 mg/m2 op dagen één en acht. Na acht cycli kregen de patiënten onderhoudstherapie met carfilzomib 27 mg/m2 op dagen één, twee, vijftien en zestien, plus dexamethason 20 mg op dagen één en twee, acht en negen, vijftien en zestien, en tweeëntwintig en drieëntwintig. Deze behandeling werd voortgezet tot progressie.

De behandeling resulteerde in afname van M-eiwit in 56 van 63 patiënten. In ITT-analyse had 52% tenminste partiële respons, 32% tenminste zeer goede partiële respons, en 17% complete respons of near complete response. De clinical benefit rate was 93%. De mediane progressievrije overleving was 11,6 maanden en de mediane overall survival was 30,4 maanden. Graad 3 of hoger hematologische adverse events waren lymfopenie (29% van de patiënten), neutropenie (25%), en trombocytopenie (22%) en de belangrijkste graad 3 of hoger niet-hematologische AEs waren pneumonie (13%), trombo-embolische gebeurtenissen (10%), cardiale AEs (8%), en hypertensie (2%).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van carfilzomib, bendamustine, en dexamethason werkzaam was voor RRMM in zwaar-voorbehandelde patiënten.

1.Gay F, Günther A, Offidani M et al. Carfilzomib, bendamustine, and dexamethasone in patients with advanced multiple myeloma: the EMN09 phase 1/2 study of the European Myeloma Network. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 1-2 EMN09 study found that in heavily pretreated patients with relapsed/refractory multiple myeloma, combined carfilzomib, bendamustine, and dexamethasone is an effective treatment option. Infection prophylaxis and attention to patients with cardiovascular predisposition are required.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren