Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van nivolumab voor recidiverende of refractaire maligniteiten in kinderen en jongvolwassenen


Prof. Crystal MackallOp PD-1 gerichte immuuncheckpointremmers hebben activiteit voor maligniteiten in volwassenen. Er is weinig ervaring met deze middelen in kinderen met maligniteiten. De fase 1-2 studie ADVL1412 in 23 centra in de Verenigde Staten heeft veiligheid en werkzaamheid onderzocht van nivolumab voor recidiverend of refractaire solide niet-CNS tumoren of lymfoom in kinderen en jongvolwassenen. Prof. Crystal Mackall (Stanford University, CA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in twee delen. Deel A (dose-confirmation phase) includeerde patiënten in de leeftijd van één tot en met achttien jaar, ongeacht histologie. De patiënten kregen intraveneus nivolumab 3 mg/kg over zestig minuten op dagen één en vijftien van vier-weekse cycli, in een rolling 6 design met doseringsreductie in geval van doseringslimiterende toxiciteiten. In twaalf voor toxiciteiten evalueerbare patiënten waren geen doseringsreducties vereist, zodat dit schema werd gekozen als aanbevolen fase 2-dosering.

In deel B (dose-expansion phase) werden 72 patiënten in de leeftijd van één tot en met dertig jaar geïncludeerd in cohorten met rhabdomyosarcoom, Ewing sarcoom, osteosarcoom, neuroblastoom, Hodgkin lymfoom, non-Hodgkin lymfoom, en melanoom. Onder deze patiënten waren 63 evalueerbaar voor toxiciteit. Vijf patiënten (7%) hadden doserings-limiterende toxiciteiten. De meest-gerapporteerde toxiciteit was anemie (47% van de patiënten; vijf patiënten graad 3 of 4. De meest-gerapporteerde niet-hematologische toxiciteit was vermoeidheid (37%; geen patiënt graad 3 of 4). Respons werd gezien in drie van tien patiënten met Hodgkin lymfoom (30%) en één van tien patiënten met non-Hodgkin lymfoom (10%); alle responders hadden PD-L1 positieve ziekte. In de andere tumortypen werden geen responsen gezien.

De onderzoekers concluderen dat nivolumab veilig was en goed werd verdragen in kinderen en jongvolwassenen. Nivolumab had actitiveit voor lymfoom, maar niet (als monotherapie) voor de andere onderzochte maligniteiten.

1.Davis KL, Fox E, Merchant MS et al. Nivolumab in children and young adults with relapsed or refractory solid tumours or lymphoma (ADVL1412): a multicentre, open-label, single-arm, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 1-2 study ADVL1412 found that nivolumab was safe and well tolerated in children and young adults, and had activity for relapsed or refractory lymphoma but no (single-agent) activity for common pediatric solid tumors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren