Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van ofranergene obadenovec plus paclitaxel voor platinaresistent ovariumcarcinoom


Dr. Richard PensonOfranergene obadenovec, ook bekend als VB-111, is een gerichte anti-maligniteiten gentherapie, met een niet-replicerend adenovirus 5 als vector. VB-111 heeft een tweevoudig werkingsmechanisme: verstoring van de angiogenese en inductie van een antitumor immuunrespons. Een fase 1-2 studie in twee centra in de Verenigde Staten heeft VB-111 plus paclitaxel voor platinaresistent ovariumcarcinoom geëvalueerd. Dr. Richard Penson (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie online in Gynecologic Oncology.1

De studie includeerde 21 patiënten die mediaan drie eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. In fase 1 kregen de patiënten oplopende doseringen intraveneus VB-111 kregen plus paclitaxel 80 mg/m2. Er werden geen doseringslimiterende toxiciteiten waargenomen. VB-111 werd goed verdragen, en was geassocieerd met milde griep-achtige symptomen. In fase 2 werden zeventien patiënten behandeld met de therapeutische dosering VB-111 (1 x 1013 virusdeeltjes) plus paclitaxel. Onder de evalueerbare patiënten in het fase 2-cohort was de CA-125 GCIG response rate 58%. De mediane overall survival was 16,6 maanden in de groep patiënten die de therapeutische dosering kregen, vergeleken met 5,8 maanden in de groep van vier patiënten die de subtherapeutische dosering kregen (p=0,028); de OS in het therapeutische-doseringcohort wijkt overigens wel af van wat de producent van VB-111 publiceerde in het financieel rapport over het half jaar dat eindigde op 31 maart 2018. In tumorspecimens die werden genomen na de behandeling werd infiltratie van cytotoxische CD8 T-cellen in regio’s van apoptische maligne cellen gezien.

De onderzoekers concluderen dat VB-111 in combinatie met paclitaxel voor platinaresistent ovariumcarcinoom veilig en actief was, met gunstige tumorresponsen en overlevingsuitkomsten die geassocieerd waren met inductie van een immuuntherapeutisch effect.

1.Arend RC, Beer HM, Cohen YC et al. Ofranergene obadenovec (VB-111) in platinum-resistant ovarian cancer: favorable response rates in a phase I/II study are associated with an immunotherapeutic effect. Gynecol Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 1-2 study at two centers in the USA found that the targeted anti-cancer gene therapy ofranergene obadenovec (VB-111) in combination with paclitaxel for platinum-resistant ovarian cancer was safe and well tolerated. The treatment resulted in favorable tumor responses and overall survival outcomes, associated with induction of an immunotherapeutic effect.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren