Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van osimertinib plus bevacizumab voor stadium IV EGFR-gemuteerd longcarcinoom


Dr. Helena YuDe EGFR-TKI osimertinib is standaard eerstelijns behandeling voor EGFR-gemuteerd metastatisch longcarcinoom. De behandeling leidt tot slinken van de tumoren, maar na verloop van tijd treedt onvermijdelijk progressie op. Een fase 1-2 studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de waarde onderzocht van toevoegen van de VEGFR-remmer bevacizumab aan osimertinib voor metastatisch longcarcinoom met EGFR-mutatie. Dr. Helena Yu en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 34 vrouwen en 15 mannen met stadium IV longcarcinoom met EGFR-mutatie. De mediane leeftijd was 60 jaar (range 36-83). Vijftien patiënten (31%) hadden CNS-metastasen. In fase 1 (6 patiënten), gepland voor doserings-deëscalatie, werd geen doseringslimiterende toxiciteit gezien met de eerste onderzochte dosering van osimertinib 80 mg eenmaal daags plus bevacizumab 15 mg/kg iedere drie weken, dus werd dit schema aangehouden voor fase 2. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving na twaalf maanden.

De twaalf-maands PFS was 76% (95%-bti 65-90) waarmee de studie voldeed aan het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid, en de mediane PFS was 19 maanden (95%-bti 15-24). De ORR was 80% (95%-bti 67-91). Onder de zes patiënten met meetbare CNS-ziekte werd partiële of complete CNS-respons gezien in alle zes. Persistent EGFR-gemuteerd circulerend tumor DNA na zes weken behandeling was geassocieerd met slechtere PFS (klaring na zes weken: mediane PFS 16,2 maanden; geen klaring na zes weken: mediane PFS 9,8 maanden ; p=0,04) en overall survival (klaring na zes weken: mediane OS niet bereikt; geen klaring na zes weken: mediane OS 10,1 maanden).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van osimertinib en bevacizumab werkzaam was voor stadium IV EGFR-gemuteerd longcarcinoom.

1.Yu HA, Schoenfeld AJ, Makhin A et al. Effect of osimertinib and bevacizumab on progression-free survival for patients with metastatic EGFR-mutant lung cancers. A pahse 1/2 single-group open-label trial. JAMA Oncol 2020.1260

Summary: A phase 1-2 study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that the combination of the VEGFR inhibitor bevacizumab and the EGFR TKI osimertinib had activity for stage IV EGFR-mutant lung cancer (ORR 80%; PFS at 12 months 76%). Persistent EGFR-mutant circulating tumor DNA at 6 weeks was associated with early progression and shorter survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren