Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-2 studie van tandem CD19/CD20-CAR T-celtherapie voor recidiverend of refractair B-cel lymfoom


Prof. Weidong HanOnder patiënten met recidiverend of refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cel lymfoom is het percentage dan met conventionele behandelingen langer dan één jaar overleeft lager dan 30%. CD19-CAR T-celtherapie resulteert onder deze patiënten in aanzienlijke betere respons dan conventionele behandelingen, maar recidief na remissie blijft een uitdaging. Een fase 1-2 studie in het Ziekenhuis van het Chinese Volksbevrijdingsleger (Beijing) heeft de lange-termijn activiteit van tandem CD19/CD20-CAR T-cel therapie (TanCAR7 T-cellen) voor R/R B-cel lymfoom geïnventariseerd. Prof. Weidong Han en collega’s publiceren de studie in Leukemia.1

De studie includeerde 87 patiënten met R/R non-Hodgkin lymfooom, onder wie 58 met agressief DLBCL en 24 met hoge tumorbelasting. De patiënten kregen na conditionerende chemotherapie een infusie van 0,5 x 106 tot 8 x 106 TanCAR7 T-cellen per kg lichaamsgewicht. De beste overall response rate was 78% (95%-bti 68-86). De mediane follow-up was 27,7 maanden. De figuur laat zien dat de mediane duur van respons niet bereikt werd, met 80% van de patiënten in remissie na zes maanden, en 76% na twaalf maanden. De mediane progressievrije overleving was 27,6 maanden, en de mediane overall survival werd niet bereikt, met 90% overleving na zes maanden en 79% na twaalf maanden. Cytokine release syndrome (CRS) werd gezien in 61 patiënten (70%), graad 3 of hoger in 10%. Graad 3 CAR T cell-related encephalopathy syndrome (CRES) werd gezien in 2 patiënten. Drie patiënten overleden aan behandelings-gerelateerde oorzaken.

De onderzoekers concluderen dat TanCAR7 behandeling resulteerde in lange-termijn remissies, met CRS in 70% maar slechts weinig patiënten met CRES.

1.Zhang Y, Wang Y, Liu Y et al. Long-term activity of tandem CD19/CD20 CAR therapy in refractory/relapsed B-cell lymphoma: a single-arm, phase 1/2 trial. Leukemia 2021; epub ahead of print

Summary: A single-arm phase 2 study in China evaluated tandem CD19/CD20 CAR therapy for R/R B-cell lymphoma. Median follow-up was 27.7 months. Median duration of response was not reached. Median progression-free survival was 27.6 months, and median overall survival was not reached.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren