Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van AMG 420 voor eerder-behandeld multipel myeloom


Prof. Max ToppOndanks een groot aantal nieuwe therapieën die de afgelopen jaren zijn goedgekeurd wordt in patiënten met multipel myeloom (MM) na verloop van tijd onvermijdelijk recidief gezien. AMG 420 is een bispecific T-cell engager (BiTE) molecuul dat zich kan binden aan BCMA op target cellen, resulterend in T-cel gemedieerde lysis van BCMA-positieve cellen. Een fase 1-studie in Duitsland en Frankrijk heeft AMG 420 voor eerder-behandeld MM geëvalueerd. Prof. Max Topp (Universitätsklinikum Würzburg) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 42 volwassen patiënten (zonder extramedullaire ziekte) die tenminste twee eerdere lijnen therapie gekregen hadden, waaronder tenminste één proteasoomremmer en tenminste één IMiD. De mediane leeftijd was 65 jaar, en de mediane duur van de ziekte was 5,2 jaar. De patiënten kregen maximaal tien zes-weekse cycli van intraveneus AMG 420 in doseringen oplopend van 0,2 tot 800 μg per dag (vier weken toediening gevolgd door twee weken off treatment). Primaire eindpunten waren maximaal verdragen dosering (MTD) en doseringslimiterende toxiciteiten (DLTs). Tot de secundaire eindpunten behoorde antitumor-activiteit, met minimale-residuele ziekte (MRD)-respons gedefinieerd als minder dan één tumorcel per 10.000 beenmergcellen.

De mediane duur van behandeling was 1 cyclus (range 1-10) voor alle patiënten en 7 cycli (range 1-10) voor responders. De patiënten discontinueerden de behandeling wegens ziekteprogressie (n=25), adverse events (n=7), overlijden (n=4; waaronder 2 niet gerelateerd aan de behandeling), voltooiing van tien cycli (n=3), en consent withdrawal (n=1). Twee patiënten werden op het moment van de nu gepubliceerde analyse nog volgens studieprotocol behandeld. Ernstige AEs (n=20) waren infecties, polyneuropathie, en oedeem. Er waren geen graad 3 of hoger CNS-toxiciteiten en geen anti-AMG 420 antilichamen. De MTD was 400 μg/d. Respons werd gezien in dertien patiënten (31%) en in zeven van tien patiënten (70%) die met de MTD behandeld werden. Onder deze zeven patiënten hadden vijf MRD-negatieve complete respons, één very good partial response, en één partiële respons. Alle zeven patiënten hadden respons tijdens de eerste cyclus, en sommige responsen hielden langer aan dan een jaar.

De onderzoekers concluderen dat AMG 420 in dosering 400 μg/d resulteerde in respons in 70% van patiënten met eerder-behandeld MM, inclusief 50% MRD-negatieve respons.

1.Topp MS, Duell J, Zugmaier G et al. Anti-B-cell maturation antigen BiTE molecule AMG 420 induces responses in multiple myeloma. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study in Germany and France evaluated the anti-B-cell maturation antigen BiTE molecule AMG 420 for relapsed or refractory multiple myeloma. The study found 70% response rate , including 50% MRD-negative complete responses, at the MTD 400 μg/d.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren