Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van avelumab plus cabozantanib voor nieuw-gediagnostiseerd metastatisch heldercellig niercelcarcinoom

(0)2023-03-26 12:00   ( Nieuws )

Dr. Benjamin MaughanDe combinatie van immuuntherapie met gerichte therapie is de standaard eerstelijns behandeling voor patiënten met metastatisch heldercellig niercelcarcinoom (mccRCC). Een fase 1-studie van de University of Utah (Salt Lake City) evalueerde de combinatie van de PD-L1 blokker avelumab en de tyrosinekinaseremmer cabozantinib voor nieuw-gediagnostiseerd mccRCC. Dr. Benjamin Maughan en collega’s publiceren de studie in The Oncologist.1

De studie includeerde twaalf patiënten die intraveneus avelumab 10 mg/kg iedere twee weken kregen, en in een 3+3 doseringsescalatie schema oraal cabozantinib 20 (n=3), 40 (n=3), of 60 mg (n=6) eenmaals daags. Vier van de patiënten hadden IMDC gunstig-risico ziekten, zes hadden intermediair-risico ziekte, en twee hadden slecht-risico ziekte. Er waren geen directe doseringslimiterende toxiciteiten, maar late treatment-related adverse events werden gezien in zes patiënten, onder wie vijf van zes patiënten in het cabozantinib 60-mg doseringscohort. Immuun-gerelateerde bijwerkingen werden gezien in elf patiënten, waaronder vermoeidheid in vier, diarree in vier, maculopalpulaire rash in drie, en hand-voetsyndroom in drie. Objectieve respons werd gezien in zes patiënten (ORR 50%) onder wie één met complete respons en vijf met partiële respons. Ziektecontrole werd gezien in elf patiënten (DCR 92%). Het radiologisch progressievrij-overlevingspercentage was 67,7% na zes maanden en 33,5% na twaalf maanden.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met mccRCC de combinatie van avelumab en cabozantinib veilig is en klinische activiteit had. De RP2D van cabozantinib is 40 mg eenmaal daags.

1.Li H, Sahu KK, Brundage J et al. Phase I trial of combination therapy with avelumab and cabozantinib in patients with newly diagnosed metastatic clear cell renal cell carcinoma. The Oncologist 2023; epub ahead of print

Summary: A phase 1 trial at the University of Utah (Salt Lake City) found that among patients with newly diagnosed metastatic clear cell renal cell cancer, the combination of avelumab and cabozantinib was safe and showed preliminary clinical activity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren