Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van binimetinib plus capecitabine voor gemcitabine-voorbehandeld galwegcarcinoom


Prof. Do-Youn OhEen standaard-behandeling voor galwegcarcinoom (BTC) is de combinatie van gemcitabine en cisplatine. De prognose na falen van deze behandeling is slecht. Een fase 1-studie van Seoel Nationale Universiteit (Zuid-Korea) heeft de waarde onderzocht van de combinatie van de selectieve MEK-remmer binimetinib plus capecitabine voor gemcitabine-voorbehandeld BTC. Prof. Do-Youn Oh en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

In de doserings-escalatiefase kregen negen patiënten oplopende doseringen van de combinatie. Er werden geen dosering-limiterende toxiciteiten gezien, zodat als aanbevolen fase 2-dosering gekozen werd voor de hoogste geteste dosering: binimetinib 30 mg plus capecitabine 1250 mg/m2 tweemaal daags op de eerste veertien dagen van drie-weekse cycli. Met dit schema werden nog 25 patiënten behandeld. Onder de 34 patiënten waren er 25 die in tweede lijn en 9 die in derde lijn werden behandeld.

Objectieve respons werd gezien in 20,6% en ziektecontrole in 76,5% van de patiënten; en stabiele ziekte hield tenminste twaalf weken aan in 68,4% van deze patiënten. Na drie maanden behandeling was 64,0% van de patiënten nog progressievrij. De mediane progressievrije overleving was 4,1 maanden, en de mediane overall survival was 7,8 maanden. Patiënten met tumoren met mutaties in de RAS/RAF/MEK/ERK-route (38,5% van de patiënten) hadden vergeleken met patiënten met wildtype tumoren betere PFS (mediaan 5,4 versus 3,5 maanden; p=0,010) en betere OS (mediaan 10,8 versus 5,9 maanden; p=0,160). De meeste adverse events waren graad 1 of 2.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van binimetinib plus capecitabine voor gemcitabine-voorbehandeld BTC veelbelovende activiteit en een acceptabele tolerabiliteit had.

1.Kim JW, Lee, K-H, Kim J-W et al. Enhanced antitumor effect of binimetinib in combination with capecitabine for biliary tract cancer patients with mutations in the RAS/RAF/MEK/ERK pathway: phase 1b study. Br J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study in South Korea found that the combination of binimetinib and capecitabine had acceptable tolerability and promising antitumor activity for gemcitabine-pretreated bililary tract cancer, especially in BTC with RAS/RAF/MEK/ERK pathway mutations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren