Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van concurrent olaparib en radiotherapie voor triple-negatief mammacarcinoom


Dr. Pierre LoapIn preklinische experimenten is gezien dat triple-negatieve mammacarcinoom (TNBC)-cellen gevoelig zijn voor PARP-remmers als radiosensitizers. De fase 1 RadioPARP studie van Institut Curie (Parijs) heeft concurrent olaparib en radiotherapie geëvalueerd voor TNBC-patiënten met residuele ziekte na neoadjuvante chemotherapie (NACT). Dr. Pierre Loap en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 24 TNBC-patiënten (100% vrouwen; mediane leeftijd 46 jaar; range 25-75) met residuele ziekte of niet-resectabele ziekte na NACT. Na borstsparende chirurgie kregen de patiënten 50,4 Gy naar de gehele borst, plus een boost naar het tumorbed voor patiënten jonger dan 60 jaar. Na radicale mastectomie of in geval van niet-resectabele tumoren kregen de patiënten 50 Gy. De olaparib-dosering werd geëscaleerd van 50 tot 200 mg tweemaal daags. Er waren geen doserings-limiterende toxiciteiten en evenmin late graad 3 of hoger adverse events. Het drie-jaars gebeurtenisvrije-overlevingspercentage was 65% (95%-bti 48-88) en het drie-jaars overall survival percentage was 83% (70-100). Homologe-recombinatiestatus was niet geassocieerd met EFS of OS.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van PARP-remming met radiotherapie voor vroeg-stadium hoog-risico TNBC goed verdragen werd en nadere studie verdient.

1.Loap P, Loirat D, Berger F et al. Concurrent olaparib and radiotherapy in patients with triple-negative breast cancer. The phase 1 Olaparib and Radiatherapy for triple-negative breast cancer trial. JAMA Oncol 2022.5074

Summary: The phase 1 RadioPARP trial at the Institut Curie (Paris, France) evaluated concurrent olaparib and radiotherapy for TNBC with residual disease after neoadjuvant chemotherapy. There were no olaparib dose-limiting effects and no late treatment-related grade 3 or greater toxic effects. Three-year EFS and OS were 65% (95% CI 48-88) and 83% (95% CI 70-100),respectively.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren