Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van craniospinale protonentherapie voor leptomeningeale metastasen


Dr. Jonathan YangEr zijn weinig behandelopties voor leptomeningeale metastasen (LMs). Een fase 1-studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van hypogefractioneerde craniospinale protonentherapie (protonen-CSI) voor LMs van solide tumoren. Dr. Jonathan Yang en collega’s publiceren de studie in Neuro-Oncology.1



De studie includeerde 24 patiënten die hypogefractioneerde protonen-CSI voor LMs ondergingen. De mediane follow-up was 11 maanden. In twee patiënten werden doseringlimiterende toxiciteiten gezien (graad 4 lymfopenie, graad 4 trombocytopenie, en/of graad 3 vermoeidheid). Van deze DLTs werd resolutie gezien zonder medische interventie. De mediane CNS-progressievrije overleving was 7 maanden (95%-bti 5-13) en de mediane overall survival was 8 maanden (5-NR). Vier patiënten (19%) waren CNS-progressievrij gedurende langer dan twaalf maanden.

De onderzoekers concluderen dat hypogefractioneerde protonen-CSI een veilige behandeling was voor patiënten met LMs van solide tumoren, met duurzame ziektecontrole in sommige patiënten.

1.Yang TJ, Wijetunga NA, Yamada J et al. Clinical trial of proton craniospinal irradiation for leptomeningeal metastases. Neuro-Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center found that hypofractionated proton craniospinal irradiation is a safe treatment for patients with leptomeningeal metastases form solid tumors, with durable disease control in some patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren