Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van de combinatie van erubiline en everolimus voor mTNBC


Dr. Yuan YuanIn triple-negatief mammacarcinoom worden frequent veranderingen gezien in genen die coderen voor onderdelen van de PI3K/AKT/mTOR-route. In cellijnen en xenograft-modellen is synergie gezien van everolimus en eribuline voor TNBC. Een fase 1-studie in City of Hope National Medical Center (Duarte CA) heeft de veiligheid en werkzaamheid on derzocht van deze combinatie voor metastatisch triple-negatief mammacarcinoom (mTNBC). Dr. Yuan Yuan en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research.1

De studie includeerde 27 patiënten (mediane leeftijd 55 jaar). De hoogst-verdragen dosering van de combinatie was eribuline 1,1 mg/m2 op dagen één en acht van drie-weekse cycli in combinatie met everolimus 5 mg eenmaal daags. De doseringlimiterende toxiciteiten waren neutropenie, stomatitis, en hyperglycemie. Het mediane aantal voltooide cycli was 4 (range 0 tot 8). Onder de 25 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten hadden 9 patiënten partiële respons (36%), 9 patiënten stabiele ziekte (36%), en 7 progressieve ziekte (28%). De mediane tijd tot progressie was 2,6 maanden (95%-bti 2,1-4,0) en de mediane overall survival was 8,3 maanden (95%-bti 5,5-NE).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van eribuline 1,1 mg/m2 op dagen één en acht van drie-weekse cycli plus everolimus 5 mg eenmaal daags voor mTNBC veilig was en matige activiteit had.

1.Lee JS, Yost SE, Blanchard S et al. Phase I clinical trial of the combination of eribulin and everolimus in patients with metastatic triple-negative breast cancer. Breast Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study at City of Hope National Medical Center (Duarte, CA) found that eribulin 1.1 mg/m2 on days 1 and 8 every 3 weeks combined with everolimus 5 mg daily was safe and had modest efficacy for mTNBC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren