Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van elacestrant voor ER-positief HER2-negatief metastatisch mammacarcinoom


Dr. Aditya BardiaIn de meeste patiënten die endocriene therapie krijgen voor ER-positief metastatisch mammacarcinoom (MBC) wordt na verloop van tijd progressie gezien. Een multicenter fase 1-studie in de Verenigde Staten heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van de nieuwe selective estrogen receptor degrader (SERD) elacestrant voor ER-positief HER2-negatief MBC in postmenopauzale vrouwen. Dr. Aditya Bardia (Massachusetts General Hospital, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde 57 patiënten in elf centra. De mediane leeftijd was 63 jaar. Het aantal eerdere lijnen behandeling was drie, inclusief CDK4/6-remmers (52% van de patiënten) en SERDs (52%). Vijfentwintig patiënten hadden ESR1-mutaties in circulerend tumor DNA. De patiënten kregen in een standaard 3 + 3 design oplopende doseringen oraal elacestrant. Er waren geen doseringslimiterende toxiciteiten bij de hoogst-geteste dosering van 400 mg eenmaal daags, die werd gekozen als aanbevolen fase 2-dosering.

Met deze dosering werden 50 patiënten behandeld. De meest-gerapporteerde adverse events waren misselijkheid (33%), verhoogde triglyceridengehalten in het bloed (25%) en verlaagde fosforgehalten in het bloed (25%); de meeste AEs waren graad 1 of 2. Onder de 31 voor respons evalueerbare patiënten was het percentage met objectieve respons 19,4% en het percentage met klinisch profijt gedurende tenminste 24 weken 42,6%. De mediane tijd tot respons was 1,9 maanden (range 1,8-9,3) en de mediane duur van respons was 5,8 maanden (range 3,1-10,3). Onder patiënten die eerder met SERDs behandeld waren was de ORR 15,0%; onder patiënten die eerder CDK4/6-remmer hadden gekregen was de ORR 16,7%; en onder patiënten met ESR1-mutatie was de ORR 33,3%. Elf patiënten werden langer dan een jaar behandeld; de langste behandelduur was 43 maanden.

De onderzoekers concluderen dat oraal elacestrant 400 mg eenmaal daags acceptabele veiligheid had en activiteit in patiënten met zwaar-voorbehandeld ER-positief MBC, inclusief patiënten die eerder SERD en CDK4/6-remmer hadden gekregen en patiënten met ESR1-mutatie in circulerend tumor DNA.

1.Bardia A, Kaklamani V, Wilks S et al. Phase I study of elacestrant (RAD1901), a novel selective estrogen receptor degrader, in ER-positive, HER2-negative advanced breast cancer. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1 study in the USA found acceptable safety and activity of the novel SERD elacestrant for heavily pretreated ER-positive, HER2-negative metastatic breast cancer. Responses werd seen in patients with ESR1 mutation in ctDNA and in patients with prior SERD or prior CDK4/6 inhibitor treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren