Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van klinisch profijt van aurorakinase A remming in patiënten met myelofibrose

(0)2019-05-07 14:59   ( Nieuws )

Prof. John CrispinoMyelofibrose (MF) wordt gekenmerkt door beenmergfibrose, atypische megakaryocyten, splenomegalie, constitutionele symptomen, trombotische en hemorragische complicaties, en het risico van progressie naar acute leukemie. De januskinaseremmer ruxolitinib levert therapeutisch profijt, maar de werkzaamheid is slechts beperkt, zodat er behoefte is aan nieuwe behandelingen. Een fase 1-studie in drie centra in de Verenigde Staten heeft de veiligheid en werkzaamheid van de aurorakinase A-remmer alisertib voor MF onderzocht. Prof. John Crispino (Northwestern University, Chicago IL) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 24 patiënten met DIPSS intermediair- (n=19) of hoog-risico (n=5) MF. Vijftien patiënten hadden eerder JAK-remmer gekregen. De patiënten kregen drieweekse cycli van alisertib 50 mg tweemaal daags op dagen één tot en met zeven. De behandeling werd goed verdragen, met graad 3 of 4 neutropenie in 42%, trombocytopenie in 29%, en anemie in 21% van de patiënten. Alisertib resulteerde in vermindering van splenomegalie in 29% en vermindering van de symptoomlast in 32%. In vijf van zeven patiënten met beschikbare sequentiële beenmergmonsters resulteerde de behandeling ook in normalisering van megakaryocyten en vermindering van de fibrose.

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat aurorakinase A-remming met alisertib klinisch profijt levert voor patiënten met intermediair- of hoog-risico MF.

1.Gangat N, Marinaccio C, Swords R et al. Aurora kinase A inhibition provides clinical benefit, normalizes megakaryocytes and reduces bone marrow fibrosis in patients with myelofibrosis. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study at three centers in the USA found that in patients with myelofibrosis targeting aurora kinase A with alisertib was well tolerated and resulted in reducing splenomegaly in 29% of the patients, reducing symptom burden in 32% of the patients, and in normalizing of megakaryocytes and reducing of bone marrow fibrosis in five of seven patients with available sequential marrow samples.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren