Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van loncastuximab tesirine voor recidiverend of refractair B-cel non-Hodgkin lymfoom

(0)2020-11-21 13:00   ( Nieuws )

Prof. Mehdi HamadaniPatiënten met recidiverend of refractair B-cel non-Hodgkin lymfoom (R/R B-NHL) hebben een slechte prognose. Er is behoefte aan meer effectieve alternatieven voor de momenteel beschikbare salvage behandelingen. Loncastuximab tesirine (LT) is een antibody-drug conjugate dat bestaat uit een anti-CD19 antilichaam gebonden aan pyrrolobenzodiazepine-dimeer. Een multinationale fase 1-studie heeft veiligheid en werzkzaamheid van LT voor R/R B-NHL geïnventariseerd. Prof. Mehdi Hamadani (Medical College of Wisconsin, Milwaukee) en collega’s publiceren de studie in Blood.1De studie includeerde 183 patiënten. In het 3+3 doseringsescalatie-gedeelte van de studie kregen ze LT 15 tot 200 μg/kg iedere drie weken, en in het doseringsexpansie-gedeelte 120 en 150 μg/kg iedere drie weken. Doseringslimiterende toxiciteiten (alle hematologisch) werden gezien in vier patiënten. De hoogst-verdragen dosering werd niet bereikt, hoewel de cumulatieve toxiciteit het hoogst was met 200 μg/kg. Als aanbevolen fase 2-dosering werd gekozen voor 150 μg/kg bij aanvang van de behandeling en drie weken later, gevolgd door 75 μg/kg iedere drie weken.

De meest-gerapporteerde treatment-emergent adverse events waren vooral hematologisch, gevolgd door vermoeidheid, misselijkheid, oedeem, en leverenzym-abnormaliteiten. Respons werd gezien in 45,6% van de evalueerbare patiënten, onder wie 26,7% met complete respons. De ORR was 42% in DLBCL, 47% in mantelcellymfoom, en 79% in folliculair lymfoom. De mediane duur van respons was 5,4 maanden in alle patiënten, en werd niet bereikt in de groep patiënten met DLBCL die complete respons hadden.

De onderzoekers concluderen dat LT acceptabele veiligheid had en opmerkelijke antitumor-activiteit in patiënten met R/R B-HNL.

1.Hamadani M, Radford J, Carlo-Stella C et al. Final results of a phase 1 study of loncastuximab tesirine in relapsed/refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma. Blood 2020.007512

Summary: A multinational phase 1 study found tolerability and promising activity of the antibody-drug conjugate loncastuximab tesirine for relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren