Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van nelfinavir toegevoegd aan chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd cervixcarcinoom


Dr. Fiona SimpkinsNelfinavir (NFV) is een HIV-1 proteaseremmer. In preklinische studies zijn aanwijzingen gezien dat NFV maligne cellen sensibiliseert voor chemoradiotherapie (CRT). Een fase 1-studie van de University of Miami (Florida) en de University of Pennsylvania (Philadelphia) heeft de impact van toevoegen van NFV aan CRT voor lokaal-gevorderd cervixcarcinoom geïnventariseerd. Dr. Fiona Simpkins (UPenn) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde dertien patiënten met stadium IIA tot en met IVA squameus celcarcinoom van de cervix. Oraal NFV werd gegeven in twee doseringen (875 mg tweemaal daags en 1250 mg tweemaal daags) vanaf zeven dagen voor de start van zes weken cisplatine eens per week met concurrent pelvische EBRT gevolgd door brachytherapie. De aanbevolen fase 2-dosering was NFV 1250 mg. Er was één recidief, buiten het stralingsveld. Tien van elf evalueerbare patiënten waren ziektevrij na mediaan 50 maanden follow-up.


De onderzoekers concluderen dat NFV met CRT goed verdragen werd en vergeleken met historische controles veelbelovende werkzaamheid had.

1.Garcia-Soto AE, McKenzie ND, Whicker ME et al. Phase 1 trial of nelfinavir added to standard cisplatin chemotherapy with concurrent pelvic radiation for locally advanced cervical cancer. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study at the Universities of Miami and Pennsylvania evaluated addition of the HIV-1 protease inhibitor nelfinavir to concurrent cisplatin and pelvic radiation for locally advanced cervical cancer. Treatment was well tolerated. Ten of eleven evaluable patients remained without evidence of disease at a median follow-up of 50 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren