Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van ramucirumab plus osimertinib voor gevorderd NSCLC met EGFR T790M-mutatie


Dr. Helena YuRamucirumab is een monoklonaal antilichaam tegen de VEGF-receptor 2, en osimertinib is een derdegeneratie EGFR-TKI. Het is denkbaar dat deze twee middelen synergetische werkzaamheid hebben voor niet-kleincellig longcarcinoom met EGFR T790M-mutatie. De multinationale fase 1-studie JVDL heeft de werkzaamheid van deze combinatie voor gevorderd NSCLC met T790M-gemuteerd EGFR onderzocht. Dr. Helena Yu (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde patiënten met gevorderde ziekte, die eerder EGFR-TKIs hadden gekregen maar derdegeneratie EGFR-TKI naïef waren. De patiënten kregen dagelijks oraal osimertinib en iedere twee weken intravenus ramucirumab, tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Tijdens de doserings-escalatiefase van de studie werden geen doseringslimiterende toxiciteiten gezien. De mediane follow-up van de 25 patiënten in de expansiefase was 25,0 maanden. Veel-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-emergent adverse events waren hypertensie (8% van de patiënten) en afname van het trombocytengetal (16%). Er was één graad 5 TRAE (subdurale bloeding). Objectieve respons werd gezien in 76% van de patiënten. De mediane duur van respons was 13,4 maanden (90%-bti 9,6-21,2). De mediane progressievrije overleving was 11,0 maanden (90%-bti 5,5-19,3). Werkzaamheid werd gezien in zowel de tien patiënten met CNS-metastasen (ORR 60%, mPFS 10,9 maanden) als in de vijftien patiënten zonder CNS-metastasen (ORR 87%; mPFS 14,7 maanden). Op het moment van de nu gepubliceerde analyse werden vijf patiënten nog volgens het studieprotocol behandeld.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van ramucirumab en osimertinib bemoedingende veiligheid en werkzaamheid had voor gevorderd NSCLC met EGFR met T790M-mutatie.

1.Yu HA, Paz-Ares LG, Yang JC-H et al. Phase 1 study of the efficacy and safety of ramucirumab in combination with osimertinib in advanced T790M-positive EGFR-mutant non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 1 study JVDL found safety and encouraging antitumor efficacy of the combination of ramucirumab and osimertinib for advanced NSCLC with T790M mutated EGFR.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren