Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1-studie van trastuzumab deruxtecan voor gevorderde solide HER2-positieve tumoren


Dr. Bob LiHER2-gerichte therapie heeft geresulteerd in aanzienlijke verbetering van de overleving van patiënten met HER2-positief mammacarcinoom in de neoadjuvante/adjuvante setting, en patiënten met HER2-positief metastatisch maagcarcinoom. Trastuzumab deruxtucan (T-DXd) is een antibody-drug conjugate dat bestaat uit een cytotoxische remmer van DNA-replicatie (DXd) en een op HER2 gericht antilichaam. Het antilichaam bindt zich aan de maligne cellen met HER2-expressie, waarna DXd in de cellen, en in de omringende cellen, kan doordringen.In december vorig jaar keurde de FDA gebruik van T-DXd goed voor niet-resectabel of metastatisch HER2-positief mammacarcinoom, na tenminste twee eerdere HER2-gerichte behandelingen in de metastatische setting. HER2-overexpressie en/of –mutatie is ook waargenomen in somige andere typen tumoren. Een multicenter fase 1-studie heeft nu de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van T-DXd voor gevorderde HER2-positieve niet-borst- en niet-maag solide tumoren. Dr. Bob Li (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie online in Cancer Discovery.1

De studie includeerde 60 patiënten met eerder-behandelde gevorderde solide tumoren met HER2-overexpressie of HER2-mutatie (18 NSCLC, 20 CRC, 22 overige typen). Ze kregen intraveneus T-DXd 5,4 of 6,4 mg iedere drie weken. De meest-waargenomen treatment-emergent adverse events waren misselijkheid, afgenomen eetlust, en braken. Twee TEAEs resulteerden in overlijden van de patiënt. Objectieve respons werd gezien in zeventien patiënten (ORR 28,3%). De mediane progressievrije overleving was 7,2 maanden (95%-bti 4,8-11,1). In de groep patiënten met HER2-gemuteerd NSCLC was de ORR 72,7% en de mediane PFS 11,3 maanden (95%-bti 8,1-14,3). Bevestigde responsen werden gezien in NSCLC, CRC, speekselkliercarcinoom, galwegcarcinoom, en endometriumcarcinoom.

De onderzoekers concluderen dat T-DXd holds promise voor gevorderde solide tumoren met HER2-overexpressie of mutatie, vooral HER2-gemuteerd NSCLC.

1.Tsurutani J, Iwata H, Krop I et al. Targeting HER2 with trastuzumab deruxtecan: a dose-expansion, phase I study in multiple advanced solid tumors. Cancer Discovery 2020:10:1-14

Summary: A multicenter phase 1 study found reponses to trastuzumab deruxtecan in six types of advanced, HER2-positive tumors, including NSCLC, colorectal cancer, salivary gland cancer, biliary tract cancer, endometrial cancer, and HER2-mutant NSCLC and breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren