Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1/2-studie van axicabtagene ciloleucel voor refractair grootcellig B-cel lymfoom


Dr. Frederick LockeAxicabtagene ciloleucel (A-CIL) is een autologe anti-CD19 CAR T-celtherapie. De ZUMA-1 studie onderzoekt de werkzaamheid van A-CIL voor refractair grootcellig B-cel lymfoom. Eeder is gepubliceerd dat na mediaan 15,4 maanden follow-up objectieve respons werd gezien in 82% en complete respons in 58% van de ZUMA-1 deelnemers. Dr. Frederick Locke (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) en collega’s publiceren nu online in The Lancet Oncology resultaten van ZUMA-1 na langere follow-up.1

ZUMA-1 wordt uitgevoerd in 22 centra in de Verenigde Staten en Israël. De studie includeerde 119 patiënten van wie 108 behandeld werden. De patiënten waren achttien jaar of ouder en hadden histologisch bevestigd grootcellig B-cel lymfoom, refractaire ziekte of relapse na autoSCT, een ECOG performance status 0 of 1, en waren eerder behandeld met een anti-CD20 monoklonaal antilichaam en anthracycline-bevattende chemotherapie. Ze kregen A-CIL (twee miljoen CAR T-cellen per kg lichaamsgewicht) na conditionerende chemotherapie met fludarabine en cyclofosfamide. De primaire eindpunten waren veiligheid voor fase 1 en percentage patiënten met objectieve respons voor fase 2.

Per 11 augustus 2018 kon de werkzaamheid worden beoordeeld in 101 patiënten, die mediaan 27,1 maanden gevolgd waren. Objectieve respons werd gezien in 84 patiënten (83%) en complete respons in 59 patiënten (58%). De mediane duur van respons was 11,1 maanden (95%-bti 4,2 maanden-NE). De mediane progressievrije overleving was 5,9 maanden (95%-bti 3,3-15,0 maanden), en de mediane overall survival was niet bereikt (95%-bti 12,8 maanden –NE). In de 108 patiënten die in fase 1 en 2 waren behandeld werden graad 3 of hoger ernstige adverse events gezien in 52 patiënten (48%).

De onderzoekers concluderen dat deze twee-jaars follow-up data van ZUMA-1 suggereren dat A-CIL in patiënten met recidiverend of refractair grootcellig B-cel lymfoom duurzame responsen ne mediane OS langer dan twee jaar kan induceren, met een hanteerbaar lange-termijn veiligheidsprofiel.

1.Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA et al. Long-term safety and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 1/2 study ZUMA-1 evaluated the activity and safety of the CAR T-cell therapy axicabtagene ciloleucel for refractory large B-cell lymphoma. After median 27.1 months of follow-up 83% of the patients had an objective response and 58% had a complete response. The median PFS was 5.9 months, and the median OS was not reached. Grade 3 or worse serious adverse events occurred in 48%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren