Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1/2-studie van sacituzumab govitecan-hziy voor refractair mTNBC


Dr. Aditya BardiaStandaardbehandelingen voor metastatisch triple-negatief mammacarcinoom (mTNBC) resulteren slechts in lage percentages patiënten met respons en korte progressievrije overleving. Sacituzumab govitecan-hziy (SG) is een antibody-drug conjugate van een antilichaam gericht op Trop-2 geconjugeerd met SN-38 (het actieve metaboliet van irinotecan). SG-behandeling maakt aflevering van hoge concentraties SN-38 bij tumoren mogelijk. Een multicenter fase 1/2-studie heeft de waarde van SG-behandeling voor mTNBC onderzocht. Dr. Aditya Bardia (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie vandaag in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 108 patiënten die tenminste twee (mediaan drie; range twee tot tien) eerdere behandelingen voor mTNBC gekregen hadden. De patiënten kregen intraveneus SG 10 mg/kg op dagen één en acht van drieweekse cycli. Vier patiënten (3,7%) overleden tijdens de behandeling, en drie patiënten (2,8%) discontinueerden de behandeling wegens adverse events. Graad 3 of 4 AEs in tenminste 10% van de patiënten waren anemie en neutropenie; febriele neutropenie werd gezien in tien patiënten (9,3%). Complete respons werd gezien in drie patiënten en partiële respons in 33, voor een ORR van 33,3% (95%-bti 24,6-43,1). De mediane duur van respons was 7,7 maanden. Klinisch profijt (CR+PR+ stabiele ziekte gedurende tenminste zes maanden) werd gezien in 45,5% van de patiënten. De mediane progressievrije overleving was 5,5 maanden (95%-bti 4,1-6,3), en de mediane overall survival was 13,0 maanden (95%-bti 11,2-13,7).

De onderzoekers concluderen dat SG-behandeling geassocieerd was met duurzame objectieve responsen in patiënten met zwaar-voorbehandeld mTNBC. De belangrijkste AEs waren myelotoxiciteiten.

1.Bardia A, Mayer IA, Vahdat LT et al. Sacituzumab govitecan-hziy in refractory metastatic triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2019;380:741-751

Summary: Sacituzumab govitecan-hziy (SG) is an antibody-drug conjugate that combines a humanized monoclonal antibody targeting Trop-2 with SN-38, enabling delivery of high concentrations of SN-38 to tumors. A multicenter phase 1/2-study found that SG treatment was associated with durable objective responses in heavily pretreated mTNBC. The main adverse reactions were myelotoxic effects.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren