Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1/2-studie van sacituzumab govitecan voor eerder-behandeld metastatisch urotheelcarcinoom

(0)2019-02-15 14:01   ( Nieuws )

Dr. Scott TagawaPatiënten met metastatisch urotheelcarcinoom (mUC) dat progressie vertoont na platina-gebaseerde chemotherapie en immuuncheckpoint-remmer therapie hebben slechte uitkomsten en weinig behandelingsopties. Sacituzumab govitecan (SG) is een nieuw antibody-drug conjugate, dat bestaat uit een monoklonaal antilichaam dat is gericht op Trop 2 (een oppervlakte-antigeen dat tot overexpressie komt in UC), geconjugeerd aan het actieve metaboliet van irinotecan. Een multicenter fase 1/2-studie onderzocht de waarde van SG voor eerder-behandeld mUC. Dr. Scott Tagawa (Weill Cornell Medical College, New York) presenteert de studie vandaag op het 2019 Genitourinary Cancers Symposium van ASCO in San Francisco.1

De studie includeerde 45 patiënten (41 mannen, 4 vrouwen) met een mediane leeftijd 67 jaar (range 49-90), een ECOG performance status 0 of 1, en mediaan 2 (range 1-6) eerdere lijnen behandeling waaronder platina-gebaseerde chemotherapie (95% van de patiënten) en immuuncheckpointremmers (38%). De patiënten hadden metastasen in lever (n=15), longen (n=27), en andere organen (n=5). Ze kregen intraveneus SG 10 mg/kg op dag één en acht van drieweekse cycli, tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad.

Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met objectieve respons. De ORR was 31% (14/45) met twee complete responsen en twaalf partiële responsen. In patiënten met viscerale metastasen was de ORR 27% (9/33), en in patiënten die eerder immuuncheckpointremmers kregen was de ORR 23% (4/17). De mediane duur van respons was 12,6 maanden. De CBR (CR, PR, of SD langer dan zes maanden) was 47% (21/45). De mediane progressievrije overleving was 7,3 maanden, en de mediane overall survival was 18,9 maanden. Graad 3 of hoger adverse events in 5% of meer van de patiënten waren neutropenie (38% van de patiënten), anemie (11%), hypofosfatemie (11%), diarree (9%), vermoeidheid (9%), en febriele neutropenie (7%).

De onderzoekers concluderen dat SG actief was voor eerder-behandeld mUC, inclusief patiënten met viscerale metastasen en patiënten die eerder immuuncheckpointremmers kregen.

1.Tagawa ST et al. 2019 Genitourinary Cancers Symposium, abstr. 354

Summary: A multicenter phase 1/2-study found that the antibody-drug conjugate sacituzumab govitecan was active for previously treated metastatic urothelial cancer (ORR 31%) including in patients with visceral disease (ORR 27%) and patients previously treated with immune checkpoint inhibitors (ORR 23%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren