Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1/2a-studie van ibrutinib plus nivolumab voor recidiverend NHL of CLL


Dr. Anas YounesIn preklinische studies zijn aanwijzingen gezien voor synergistische antitumor-activiteit van ibrutinib en immuuncheckpoint-blokkade. Om de klinische relevantie van deze aanwijzingen te onderzoeken hebben dr. Anas Younes (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s een multinationale fase 1/2a-studie uitgevoerd van de combinatie van ibrutinib plus nivolumab voor recidiverend non-Hodgkin lymfoom of chronische lymfocytische leukemie (NHL, CLL). Ze publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

De studie werd uitgevoerd in 21 centra in zes landen. De studie includeerde 14 patiënten in de doserings-escalatiefase, die resulteerde in de keus voor oraal ibrutinib 420 mg eenmaal daags plus intraveneus 3 mg/kg iedere twee weken als aanbevolen fase 2-dosering. Met deze RP2D werden in de doserings-expansiefase nog 127 patiënten behandeld. De populatie bestond uit 36 patiënten met hoog-risico CLL of SLL, 40 met FL, 45 met DLBCL, en 20 met Richter’s transformatie. De meest-gerapporteerde adverse events van any grade waren diarree, neutropenie, en vermoeidheid. De incidentie van graad 3 of 4 AEs liep uiteen van 18% onder de DLBCL-patiënten tot 53% onder de CLL/SLL-patiënten. Elf patiënten overleden tijdens de studie; volgens de onderzoekers niet aan behandelingsgerelateerde oorzaken. Overall respons werd gezien in 61% van de CLL/SLL-patiënten, 33% van de FL-patiënten, 36% van de DLBCL-patiënten, en 65% van de patiënten met Richter’s transformatie.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van ibrutinib en nivolumab voor recidiverend NNL of CLL een acceptabel veiligheidsprofiel had. De activiteit was ongeveer gelijk aan wat is gerapporteerd voor ibrutinib monotherapie voor CLL/SLL, FL, en DLBCL. De activiteit in patiënten met Richter’s transformatie was veelbelovend.

1.Younes A, Brody J, Carpio C et al. Safety and activity of ibrutinib in combination with nivolumab in patients with relapsed non-Hodgkin lymphoma or chronic lymphocytic leukaemia: a phase 1/2a study. Lancet Haematol 2019; epub ahead of print

Summary: An international phase 1/2a study found that the combination of ibrutinib and nivolumab for relapsing NHL or CLL had acceptible safety. The preliminary activity was similar to that reported with single-agent ibrutinib in CLL, SLL, FL, and DLBCL. Among 20 patients with Richter’s transformation, 13 had a response (ORR 65%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren