Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-2 studie van bazedoxifen en palbociclib voor gevorderd HR-positief mammacarcinoom


Dr. Rinath JeselsohnBazedoxifen is een derdegeneratie selectieve oestrogeenreceptormodulator en selectieveoestrogeenreceptor degrader (SERM/SERD) met activiteit in preklinische modellen van endocrien-resistent mammacarcinoom. In klinische studies in gezonde vrouwen is gezien dat bazedoxifen goed verdragen werd. Een fase 1b-2 studie van Dana-Farber Cancer Institute (Boston MA) heeft de combinatie van bazedoxifen en palbociclib voor HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom na progressie op endocriene therapie geëvalueerd. Dr. Rinath Jeselsohn en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 36 vrouwen met eerder-behandeld HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom. De studie bereikte het primaire eindpunt met klinisch profijt in twaalf patiënten (33,3%). Het veiligheidsprofiel was consistent met wat is gezien met palbociclib monotherapie. De mediane progressievrije overleving was 3,6 maanden (95%-bti 2,0-7,3). Een activerende PIK3CA-mutatie bij begin van de behandeling was geassocieerd met kortere PFS (HR 4,4; p=0,0026). Activerende ESR1-mutaties hadden geen impact op de PFS. Longitudinale plasma circulerend tumor DNA whole exome sequencing gaf inzicht in heterogeniteit van de tumoren en subklonale genetische evolutie, en identificeerde actionabele mutaties die tijdens de behandeling ontstonden.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van palbociclib en bazedoxifen klinische werkzaamheid en acceptabele veiligheid had voor zwaar-voorbehandeld HR-positief HER2-negatieve mammacarcinoom.

1.Tsuji J, Li T, Grinshpun A et al. Clinical efficacy and whole-exome sequencing of liquid biopsies in a phase IB/II study of bazedoxifene and palbociclib in advanced hormone receptor-positive breast cancer. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A phase 1b-2 study at Dana-Farber Cancer Institute (Boston, MA) found that among heavily pretreated advanced HR-positive HER2-negative breast cancer patients who progressed on endocrine treatment, the combination of palbociclib and bazedoxifene had clinical activity and acceptable safety.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren