Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-2 studie van camrelizumab plus apatinib voor eerder-behandeld gevorderd niet-squameus NSCLC


Dr. Shengxiang RenPreklinische studies hebben uitgewezen dat remming van angiogenese de werkzaamheid van PD-1/PD-L1 blokkade kan bevorderden. Een multicenter fase 1b-2 studie in China heeft de combinatie van camrelizumab en apatinib voor gevorderd niet-squameus NSCLC geëvalueerd in patiënten die eerder chemotherapie hadden gekregen. Dr. Shengxiang Ren (Tongji Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

In het fase 1b-gedeelte van de studie kregen de patiënten oraal apatinib in oplopende doseringen van 250 tot 500 mg eenmaal daags in combinatie met intraveneus camrelizumab 200 mg eens per week. Als aanbevolen fase 2-dosering werd apatinib 250 mg eenmaal daags gekozen. Met deze combinatie werden 105 patiënten behandeld. Eén patiënt had complete respons, 28 hadden partiële respons, en 48 hadden stabiele ziekte. De ORR was 30,9% (95%-bti 21,7-41,2). De mediane progressievrije overleving was 5,7 maanden (95%-bti 4,5-8,8) en de mediane overall survival was 15,5 maanden (95%-bti 10,9-24,5). Werkzaamheid van de combinatie werd gezien in alle PD-L1- en tumormutatiebelasting-subgroepen. De werkzaamheid was hoger voor tumoren met STK11/KEAP1-mutatie (versus wildtype: ORR 42,9% versus 28,1%; percentage overleving na één jaar 85,1% versus 53,1%). Er waren geen onverwachte adverse events.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd niet-squameus NSCLC die eerder chemotherapie kregen, de combinatie van apatinib met camrelizumab veelbelovende antitumor-werkzaamheid en acceptabele veiligheid had. De resultaten worden gevalideerd in een lopende fase 3-studie.

1.Zhou C, Wang Y, Zhao J et al. Efficacy and biomarker analysis of camrelizumab in combination with apatinib in patients with advanced non-squamous NSCLC previously treated with chemotherapy. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1b-2 study in China found encouraging antitumor activity and acceptable safety of the combination of camrelizumab and apatinib for advanced non-squamous NSCLC in patients who previously received chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren